Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English

Obsah

Zámecké interiéry v období návštěvnické sezóny 

a v zimním období

 

Zámecké interiéry v období návštěvnické sezóny

Návštěvnická sezóna na zámku v Českém Krumlově je období od 1. 4. do 31. 10. a je charakteristická nabídkou autentických historických interiérů z období 16. až 19. století. Jednotlivá apartmá jsou vynikající ukázkou interiérových instalací jednotlivých historických epoch, dokládají bohatý mobiliární fond zachovaný na zámku a jsou příkladem autentického historického interiéru. Na první pohled zde návštěvník pocítí rozdíl mezi přístupem památkové péče a galerijním či muzeálním způsobem prezentace historické památky. Dvě prohlídkové trasy nabízejí téměř čtyři desítky místností, ve kterých je podle dobových inventářů nainstalováno přes 8.000 ks předmětů.

V průběhu návštěvnické sezóny mohou návštěvníci rovněž navštívit Zámecké barokní divadlo, ojediněle a komplexně zachovanou památku světového významu, expozici Hradního muzea, která má charakter historické muzejní instalace 19. století, vyhlídkový ochoz zámecké věže či expozici Konírny a sedlovny s bohatou kolekcí zápřahových postrojů a dopravních prostředků z dochovaných schwarzenberských sbírek. 

V období od 1. 4. do 31. 10. provedlo 50 sezónních průvodců na 7 428 prohlídek, tedy 177.644 návštěvníků (z toho 59% v ČJ, 31% v AJ a 9% v NJ), zbývajících 267.640 návštěvníků navštívilo expozice bez průvodcovského výkladu (Zámeckou věž, Hradní muzeum a Konírnu). K 31. 10. 2017 bylo dosaženo rekordní návštěvnosti ve výši 445 384 osob, která překonala loňské maximum o 8,76% (k 31. 10. 2016 bylo dosaženo návštěvnosti ve výši 409 502 osob)

Renesanční jídelna - I. prohlídková trasaEggenberský sál se zlatým kočárem - I. prohlídková trasaBarokní ložnice - I. prohlídková trasaMaškarní sál - I. prohlídková trasaŽlutý klasicistní pokoj - II. prohlídková trasaSalón s Eleonorou - II. prohlídková trasaMalá jídelna - II. prohlídková trasaPlášťová chodba, horní patro - II. prohlídková trasaZámecké barokní divadlo - pohled z lóžeZámecké barokní divadlo - dolní mašinérieHradní muzeum - JídelnaHraní muzeum - Pokladnice sakrálního uměníZámecká věžZámecká věž, 3. podlaží - model věže Konírna - V. zámecké nádvoříKonírna - detailZámecká zahrada - Dolní parter

 

Českokrumlovský zámek však není pouze jednou z nejnavštěvovanějších památek ČR, ale také vyhledávaným kulturním a společenským centrem, které žije bohatým životem i ve večerních hodinách. V průběhu návštěvnické sezóny se v areálu zámku, po skončení řádné pracovní doby, uskutečnilo téměř 180 kulturních a společenských akcí /divadelních představení, koncertů, historickéých festivit, slavností, seminárních a konferenčních programů, výstav, vernisáží atd./, jejichž návštěvnost dosáhla výše cca 70.000 osob.

Barokní noc - barokní aranžmá v Zrcadlovém sáleBarokní noc - Plášťová chodba, horní patroBarokní noc - letní jízdárnaBarokní divadlo - barokní operaMaškarní sál - koncert vážné hudbyLetohrádek Bellarie - barokní iluminace

 

Zámecké interiéry v zimním období

Ochrana historických interiérů a interiérových instalací před nepříznivými vlivy zimního období je v památkové péči velmi důležitá. Sluneční světlo, výkyvy teplot a vzdušné vlhkosti, agresivní chemické vlivy a prach negativně ovlivňují nejen kvalitu povrchů předmětů, ale také soudržnost vnitřních struktur jednotlivých materiálů. Především citlivé předměty, materiály a jejich kombinace jako např. papír, dýhy, vápenné vrstvy, barevné pigmenty, lakové a voskové vrstvy a také zdánlivě stabilní materiály jako např. porcelán, sklo, cín, dřevo, kámen či omítka jsou nepřetržitě vystaveny nepříznivým vlivům. Zkušeností je potvrzeno, že opakované několikaleté působění nepříznivých vlivů /cca 5 - 8 let/ vede k nevratným destrukcím, které následně znamenají ztrátu původní kvality a zvýšené náklady na konzervace a restaurování.

Znalosti historických principů ochrany interiérů a mobiliáře /povlaky, záclony, závěsy a dřevěné okenice/, exaktní sledování negativních vlivů na jednotlivé druhy materiálů a důsledné uplatnění metodických postupů zimní péče o interiéry a mobiliář je správná cesta k systémovému řešení tohoto problému.

V posledních letech byly postupně obnoveny dřevěné okenice, do interiérů osazeny záclony a závěsy, okna vybavena textilními roletami a zejména na každý kus mobiliáře byl ušit povlak na míru. V souhrnu to znamená přes tři tisíce povlaků a přes dvěstě  meziokenních rolet, které v období od listopadu do března vytváří charakteristický vzhled interiérů a chrání je.

Rozsah těchto prací a důsledné uplatňování zásad zimního zakonzervování historických interiérů je ojedinělý i v celorepublikovém měřítku.

Eggenberský sál - I. prohlídková trasaBarokní jídelna - I. prohlídková trasaBarokní ložnice - I. prohlídková trasaMaškarní sál - I. prohlídková trasaŽlutý klasicistní pokoj - II. prohlídková trasaBarokní obrazárna - II. prohlídková trasa