Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English

Obsah

Návštěvnický provoz  a kulturně-společenské akce na zámku

Český Krumlov

V roce 2020 bylo dosaženo celkové návštěvnosti 191 671 osob, což znamená pokles návštěvnosti o 50,48%, vůči srovnatelnému období roku 2019. Z důvodu koronavirové pandemie byla návštěvnická sezóna značně provozně omezena, v závislosti na konkrétní prohlídkové trase či expozici o 21 - 114 pracovních dní. Ani silné prázdninové měsíce  a mimořádný prázdninový návštěvnický provoz (prohlídkové trasy a expozice byly od 1. 7. do 30. 8. otevřeny včetně všech pondělků) však nesmazaly výrazné propady.

V areálu SHZ Český Krumlov fungují od roku 2011 dva samostatné návštěvnické provozy - provoz zámeckých prohlídkových expozic (I. a II. prohlídková trasa a zámecké barokní divadlo) a provoz Hradního muzea (Hradní muzeum a zámecká věž). Celková návštěvnost prohlídkových tras a expozic českokrumlovského zámku je shrnuta níže v přehledové tabulce.

 

Expozice

Počet návštěvníků

2018

2019

2020

I.trasa

137 072

127 386

69 484

II. trasa

9 820

9 852

17 480

Zámecké divadlo

11 292

11 036

7 567

Hradní muzeum

+

Věž

60 749 232 936

 

92 612

 

Hradní muzeum 10 141

Zámecká věž

186 060

ČK Card 627 579 226
Konírna 3 329 2 416 3 654

I. a II. trasa

Konírna - zdarma

Plášťová chodba

Horská zahrada

Zahradnické muzeum

Bellarie

Renesanční dům

724

1 245

0

    0

629

1 160

0

0

824

262

0

720

1 082

0

0

504

0

0

0

0

144

CELKEM:

422 838

387 093

191 671

 

Prohlídkové trasy

Nejnavštěvovanější prohlídkovou trasou zůstává i nadále I. prohlídková trasa - 36,25% celkové návštěvnosti. To je dáno zejména její komplexností (pojímá historii hradu a zámku od jeho počátku až do 1. poloviny 19. století), nejznámějšími exponáty (Eggenberský kočár), ale také velikostí prostor a jejich expozicí v objektu (maximální počet osob na prohlídku byl v roce 2020 z bezpečnostních důvodů omezen na 25), vhodná expozice interiérů umožňuje konání prohlídek v desetiminutových intervalech.

Poměr návštěvnosti divadla a II. prohlídkové trasy se za posledních pět let ustálil zhruba na 3 % celkové návštěvnosti (v roce 2020 činila návštěvnost II. prohlídkové trasy 9,12% - což bylo dáno omezením kapacit I. prohlídkové trasy) a návštěvnost zámeckého barokního divadla 3,95% celkové návštěvnosti prohlídkových expozic SHZ Český Krumlov).

 

 

Expozice Hradního muzea a vyhlídkový ochoz zámecké věže

Provoz Hradního muzea (Hradní muzeum + vyhlídkový ochoz zámecké věže) je více než důstojným protipólem provozu prohlídkových expozic SHZ Český Krumlov (návštěvnost expozice Hradního muzea a vyhlídkového ochozu zámecké věže dosáhla v součtu, v roce 2020, 48,32% celkové návštěvnosti prohlídkových expozic SHZ Český Krumlov).  

 

Kromě klasických prohlídek v pracovní době rovněž realizujeme prohlídky v mimopracovní a mimoprovozní dobu:

Počet mimořádných prohlídek

Počet návštěvníků zdarma

Celkový počet návštěvníků

28

268

494

* Platící návštěvníci mimořádných prohlídek, v počtu 226 osob, jsou započítáni v celkové návštěvnosti prohlídkových tras a expozic SHZ Český Krumlov. 

Krom klasických prohlídek a prohlídek v mimopracovní a mimoprovozní dobu se zde konají kulturní a společenské akce (festivaly, výstavy, sympózia, experimentální divadelní představení, svatební obřady atp.):

Zámecký areál a jednotlivé objekty, které jsou ve správě zámku, jsou ovšem pronajímány i dalším provozovatelům. Vytíženost takovýchto prostor se sice neprojeví přímo ve výše uvedených počtech návštěvníků, evidovaných množstvím vstupenek prodaných na zámecké pokladně, správa zámku však musí na tuto návštěvnost reagovat zvýšenou údržbou interiérů a exteriérů, úklidem, zahradnickou výzdobou, informačním systémem, dozorem, službami a potřebnou infrastrukturou.

Jedná se například o turisty využívající konferenční a ubytovací provozy (Studijní centrum), gastronomické provozy (Internet Café, Krčma Markéta, Zimní jízdárna, prodejny tiskovin a suvenýrů (Infocentrum, Museum Shop, prodejna turistických materiálů mezi III. a IV. zámeckým nádvořím) a výstavy a galerie Václavské sklepy – Mezinárodní agentura keramického designu – keramická tvorba). Počet návštěvníků těchto zařízení, kteří zpravidla navštíví i několik prostor zároveň, lze kvantifikovat a vyčíst z následujících statistických údajů:

 

Typ akce

Počet

akcí

2018

 

Počet

návšt.

2018

 

Počet

akcí

2019

Počet

návšt.

2019

Počet

akcí

2020

Počet

návšt.

2020

Koncerty

15

 

1 500

 

14

 

1 400

8

800

Předávání cen, vysvědčení

0

 

0

 

0

 

0

0

0

Svatební obřady

8

400

  5

 250

3

150

Výstavy

2

X

2

X

2

X

Konference, semináře,

prezentace

2

100

2

100

1

50

Divadelní představení, slavnosti, Den památek atp.

15

1 500

20

4 800

10

1 000

Gastronomie (rauty, garden party)

11

1 100

15

1 500

20

2 000

Filmová natáčení

10

X

5

X

-

X

Funkční zkoušky v divadle

7

350

9

450

6

300

Celkem:

70

4 950

70

8 500

 50

4 300

  

Zařízení

Počet

akcí

2018

 

Počet

návšt.

2018

 

Počet

akcí

2019

Počet

návšt.

2019

Počet

akcí

2020

Počet

návšt.

2020

Galerie české kultury –

Máselnice

-

 

 

 

10 000 

 -

 

 

 

7 000

 -

 

 

3 000 

Mezinárodní ateliér keramického designu – Václavské sklepy

 1

 

 1

 

1

Otáčivé hlediště

91

55 961

91

57 436

-

-

Celkem:

92 

65 961 

92

64 436

1

3 000

Tito návštěvníci se samozřejmě v množství vstupenek, prodaných na zámecké pokladně, neprojeví. Správa hradu a zámku Český Krumlov však musí na tuto návštěvnost reagovat zvýšenou údržbou interiérů a exteriérů, úklidem, zahradnickou výzdobou, informačním systémem, dozorem, službami a potřebnou infrastrukturou. 

 

Celkový počet návštěvníků areálu SHZ Český Krumlov, památky UNESCO: 

Rok

2018

2019

2020

Počet návštěvníků

502 038

441 150

199 390

 

Zpracoval: Milan Antoš