Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English

Obsah

Možnosti  pronájmu prostor v areálu zámku Český Krumlov, památky UNESCO

Zájemci o využití zámeckých prostor pro konání kulturních a společenských akcí musí Správě hradu a zámku zaslat písemný požadavek, ve kterém charakterizují akci a sdělí podrobné informace (termín, délka trvání, počet účastníků, konkrétní prostor a další požadavky). Po oboustranném jednání, při kterém se konkretizují reálné možnosti a vzájemné požadavky, je podepsána nájemní smlouva o pronájmu prostor se Správou hradu a zámku Český Krumlov. Správa zámku následně dbá na osobní jednání a individuální přístup s každým jednotlivým klientem.

Kulturně-společenské aktivity na zámku Český Krumlov probíhají v zámeckých exteriérech a interiérech, které se vyznačují vysokou historickou hodnotou, a proto je kladen velký důraz na vhodnost akce a ochranu památkových hodnot. Veškeré akce se konají v odpovídajícím historickém prostředí a Správa hradu a zámku Český Krumlov preferuje vhodný charakter jednotlivých akcí. Vedle tradičních  akcí v historických prostorách (koncerty, semináře, výstavy), jsou možné i netradiční kombinace prostor a druhů akcí (exteriérová produkce kombinovaná se zážitkovou gastronomií, speciální prohlídka kombinovaná s koncertem atp.)

 

Pro konání kulturních a společenských akcí v areálu zámku Český Krumlov nabízíme:

 

Exteriérové prostory:

  • Zámecká nádvoří (I. - V. nádvoří zámku)

I. zámecké nádvoříII. zámecké nádvoříIII. zámecké nádvoříIV. zámecké nádvoříV. zámecké nádvoří

  • Zámecká zahrada (Štěpnice, Letní jízdárna, Dolní parter, Horní zahrada)

Štěpnice - I. terasa zámecké zahradyLetní jízdárna - II. terasa zámecké zahrady Dolní parter s květinovou výsadbou - III. terasa zámecké zahradyKaskádová fontána - III. terasa zámecké zahradyHorní zahrada s jezírkem - IV. terasa zámecké zahrady

 

Interiérové prostory:

Studijní centrum, zámek Český Krumlov - I. zámecké nádvoří1. Konferenční prostory

 

 

 

Maškarní sál2. Koncertní prostory

 

Zrcadlový sál - barokní aranžmá3. Gastronomické prostory

 

 

 

Termíny vhodné k využití zámeckých interiérových i exteriérových prostor v rámci kulturně-společenských akcí:

  • Zámecké interiéry a exteriéry: květen - září
  • Studijní centrum: celoročně

 

Ceny za pronájem prostor se stanovují dohodou a celková cena zahrnuje: minimální cenu pronájmu prostoru, cenu sjednaných služeb a cenu spotřebovaných energií. Ceny zohledňují zda je akce jednorázová či dlouhodobá, standardní či nestandardní, rozlišují prezentační, kulturní a komerční charakter akcí.

 

Základní ceník pronájmu prostor v areálu Státního hradu a zámku Český Krumlov, památky UNESCO, pro kulturní, společenské, gastronomické a koncertní akce:

 

Zámecké interiéry:

Zážitková gastronomie,  rauty ...
Koncertní a jiné
kulturní využití
 
Maškarní sál 25.000 Kč  12.500 Kč
Zrcadlový sál 20.000 Kč  10.000 Kč
Kaple sv. Jiří --------------   9.000 Kč
Renesanční síň     --------------   8.000 Kč
Mincovna - horní sál 11.000 Kč   9.500 Kč
Mincovna - sál přízemí   9.000 Kč   7.500 Kč
Mincovna - ostatní prostory individuálně individuálně 
Studijní centrum  

ceník ke stažení zde

 

Zámecké exteriéry:

 

 

 

Zámecká zahrada u fontány 25.000 Kč 23.000 Kč
Letní jízdárna 13.000 Kč   9.000 Kč
Štěpnice   8.000 Kč   5.200 Kč
Respirium   6.000 Kč   5.000 Kč

3. či 4. nádvoří (uzavřenépro veřejnost)

15.000 Kč 11.000 Kč
3. či 4. nádvoří (s přístupem veřejnosti)   4.000 Kč   2.000 Kč
2. nádvoří    -------------- 22.000 Kč
Plášťový most   9.000 Kč     --------------

 

Částky jsou uvedeny bez DPH, jejíž výše bude účtována dle platného Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

 

Kompletní poradenství a kontakty:

PhDr. Pavel Slavko
Vedoucí správy zámku
Zámek 59
381 01 Český Krumlov

Tel.: +420 380 704 712
E-mail: slavko.pavel@npu.cz

 

Milan Antoš
Pracovník vztahů k veřejnosti
Zámek 59
381 01 Český Krumlov
Tel.: +420 380 704 711
E-mail: antos.milan@npu.cz  
 
 
Tereza Hofbauerová
Provozní manager
Zámek 59
381 01 Český Krumlov
Tel.: +420 380 704 711
E-mail: hofbauerova.tereza@npu.cz

           

Ing. Ladislav Vokatý
Ředitel Studijního centra Český Krumlov
Zámek 232
381 01 Český Krumlov
Tel.: +420 770 125 399
 


WWW: www.zamek-ceskykrumlov.cz www.zamekceskykrumlov.eu