Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English

Obsah

eea grants - logoProjekt Hradního muzea na Státním hradě a zámku v Českém Krumlově, připravovaný Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Českých Budějovicích, byl v prosinci roku 2008 podpořen grantem z Finančních mechanismů Norska a prostřednictvím Norského finančního mechanismu (EEA Grants, Norway Grants).

 

                                                                                                                                                                                                            Logo Norských fondů                                                                                                            

Projekt se hlásí k prioritní oblasti 1 Uchování evropského kulturního dědictví, prioritně 1.1

Ochrana a obnova nemovitého kulturního dědictví.

                                                                                                       

 

Základní kámen Hradního muzea byl slavnostně položen 31. července 2009.

Hradní muzeum bude vybudováno v budově tzv. Hrádku, v patrovém paláci na II. zámeckém nádvoří, který společně se zámeckou věží tvoří charakteristickou pohledovou dominantu města Český Krumlov. Objekt Hrádku - palác ve tvaru L, společně se zámeckou věží, tvoří intaktní hradní jádro datované do 2. poloviny 13. století. V 80. letech 16. století prošel palác velkolepou renesanční přestavbou, která určila jeho současnou podobu. Hrádek byl zprvu využíván jako obytný palác pánů z Krumlova. V důsledku výstavby Horního hradu, nového obytného jádra pánů z Rožmberka, však Hrádek ztratil na svém významu a stal se pouhou součástí fortifikačního systému a později skladovým objektem. Na počátku 18. století byl v interiérech zřízen byt a kancelář knížecího hofmistra. Na počátku 19. století byl objekt upraven ne velký byt ředitele panství a jeho kanceláře s pokoji kancelistů. Po roce 1950 byl byt řetitele panství upraven na několik samostatných bytových jednotek. V roce 1988 byl vystěhován poslední nájemník občanských bytů a do roku 1993 proběhla obnova krovu, střešní krytiny a restaurovány byly exteriérové fasády objektu. Posledních 20 let je objekt prázdný a nevyužitý. 

Záměrem projektu s rozpočtem cca 40 miliónu korun je oživit komplex Hrádku a v jeho interiérech prezentovat vzácné artefakty ze zámeckých depozitárních fondů, které veřejnosti připomenou nejvýznamnější události, vztahující se k rožmberským, eggenberským a schwarzenberským vlastníkům krumlovského panství.

Hradní muzeum bude nejen prohlídkovou expozicí vysokého standartu, ale také místem k odpočinku a vzdělání. Po dokončení projektu bude v přízemí Hrádku zřízena kavárna, obchod s knihami a suvenýry, prostor k edukativním aktivitám a vstupní centrum. V patře objektu bude situována muzeální expozice, v prvních dvou místnostech zaměřená na dějiny hradu, a v dalších místnostech bude nainstalována kancelář ředitele schwarzenberského panství, byt ředitele schwarzenberského panství, dále pak místnost s expozicí církevních památek ze zámeckého depozitáře, schwarzenberská knížecí granátnická garda, mincovna, zbrojnice, kinematograf s promítáním schwarzenberských filmů z počátku 20. století atd.

Otevření Hradního muzea je naplánována na začátek roku 2011 a počítá se s jeho celoročním provozem.

 

Průběh stavby :

Logo Norských fondů, které financují obnovu Hradního muzeaZámek Český Krumlov, situace areálu s lokací budovy HrádkuZámek Český Krumlov, rozvrh provozu Hradního muzea

Zámek Český Krumlov, příklady historických muzejních instalacíZámek Český Krumlov, příklady muzejních historických instalacíZámek Český Krumlov, bohatství depozitářů zámkuZámek Český Krumlov, koncepce expozice Hradního muzeaZámek Český Krumlov, slavnost položení základního kamene Hradního muzeaZámek Český Krumlov, interiéry muzea před rekonstrukcíZámek Český Krumlov, interiéry muzea před rekonstrukcíZámek Český Krumlov, kontrolní dny na stavbě Hradního muzea

Zámek Český Krumlov, příprava stavbyZámek Český Krumlov, demontáže podlahZámek Český Krumlov, restaurátorský průzkumZámek Český Krumlov, návrhy barevnosti omítek

Zámek Český Krumlov, plán barevnosti prostor I.patraZámek Český Krumlov, prototyp muzejních vitrinZámek Český Krumlov, plán rozmístění vitrinZámek Český Krumlov, depozitář kachlových kamenZámek Český Krumlov, typy kachlových kamen do Hradního muzeaZámek Český Krumlov, plán rozmístění kachlových kamenZámek Český Krumlov, depozitář osvětlovacích tělesZámek Český Krumlov, plán rozmístění osvětlovacích tělesZámek Český Krumlov, konzervační oprava omítekZámek Český Krumlov, snímání přemaleb na stropechInstalace elektrosítíObnova podlahových ploch

Stavba kachlových kamenZkoušky barevnosti omítekÚprava podlahových plochFinální úprava muzejních skříníUkázka celkové obnovy místností v patřeRelikviáře před restaurovánímDetajly z obnovy hradního muzeaMuzejní vitriny připravené pro hradní muzeumNávštěva norského velvyslance na stavběobnova podlah v přízemí hradního muzeaRestaurování omítek sálu předků I. Malířské práce v místnostech hradního muzeaRekonstrukce malby stropu jídelnyRestaurování relikviáře sv. ReparátaStavební a restaurátorské práce na hradním muzeuVýroba modelu gotického hraduStěhování muzejních skříní do hradního muzeaUsazování muzejních skříní na poziceFinální úpravy v patře Hradního muzeaVýmalba místností v přízemí Hradního muzea

Instalace mobiliáře Hradního muzea do muzejních skřníInstalace mobiliáře v Hradním muzeuInstalace relikviáře sv.ReparátaInstalace místností expozice Hradního muzea

Finální práce na expozici Hradního muzeaInteriéry Hradního muzea po skončení prací v lednu 2011

 

Současný stav expozice Hradního muzea

Lapidárium - místnost č. 0Sál Pánů z růže - místnost č. 1Sál krumlovských vévodů - místnost č. 2Kancelář správy panství - místnost č. 3Kancelář ředitele správy panství - místnost č. 4Salón - místnost č. 5Ložnice - místnost č. 6Jídelna - místnost č. 7Ikonografie hradu a zámku - místnost č. 8Pokladnice sakrálního umění - místnost č. 9Zbrojnice - místnost č. 10Mincovna - místnost č. 11Schwarzenberská garda - místnost č. 12Konec starých časů - místnost č. 13Biograf - místnost č. 14