Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English

Obsah

Zámek č. p. 59 - Hrádek

Zámek č. p. 59 - Hrádek_II. zámecké nádvoří_Zámek Český KrumlovHrádek, nejstarší dochovaná část českokrumlovského hradu, byl vybudován na skále vystupující strmě nad řekou Vltavou. Objekt je jednopatrový, krytý sedlovými střechami s pálenou krytinou. Základními výrazovými prvky průčelí Hrádku je jeho renesanční výzdoba, přestože jádro paláce je gotické.

 

Popis objektu:

Palácový komplex tvoří čtyři křídla na kvadratickém půdorysu, v jehož jihovýchodním nároží je situována zámecká věž (Zámek č. p. 59 - Zámecká věž). Jako nejstarší se jeví křídlo severojižní na západní straně a gotické je i křídlo jižní. Objevené zazděné okno naznačuje, že úrovně stropů v této době byly odlišné od dnešních. Severní křídlo je již renesanční přístavba. Na dispozici v patře navazuje chodba obcházející kolem věže, klenutá polokruhově valeně s trojúhelnými výsečemi. Na ni navazuje spojovací chodba do minoritského kláštera překlenující obloukem hradní příkop mezi Zámekem č. p. 58 - Starým purkrabstvím a Hrádkem. Chodba kolem věže vznikla patrně již v renesanci zastropením původního ochozu.

 

Stavebně historický vývoj:

V 70. - 80. letech 16. století, kdy českokrumlovský hrad procházel velkolepou renesanční přestavbou, byl rozšířen gotický palác Hrádku do dnešní podoby s lunetovou římsou a stávajícím krovem. Roku 1590 připomíná výzdoba paláce a věže malovanou výzdobou malířem Bartolomějem Beránkem - Jelínkem. Dalších podstatných změn doznal Hrádek v baroku, kdy byly v souladu s novými požadavky kultivovány interiéry. V 50. letech 20. století byly prostory adaptovány k bytovým účelům.  

 

Zámek č. p. 59 - Hrádek - detail malířské výzdoby_II. zámecké nádvoří_Zámek Český Krumlov Významné architektonické detaily:

Mimořádná a zcela výjimečná je fresková výmalba fasády Hrádku, zčásti původní renesanční, zčásti rekonstruovaná. Celý komplex Hrádku včetně věže je bohatý na architektonické detaily jako například vstupní gotický portál do věže, renesanční klenby a mnohé jiné. 

 

Historie obyvatel:

Hrad Krumlov je poprvé písemně připomínán ve 40. letech 13. století ve veršovaném románu Frauendienst významného štýrského ministeriála, minessengera a básníka Ulricha von Liechtenstein (1200- 1275). S rozvojem výstavby Horního hradu jakožto nového obytného jádra krumlovského hradního komplexu, záhy Hrádek degradoval na pouhou součást fortifikačního systému a později na méně důležitý skladový objekt. Předposlední vladař domu rožmberského Vilém z Rožmberka nechal Hrádek přestavět v rámci přestavby celého hradu na renesanční zámek, avšak objekt i nadále sloužil jako sklad a zbrojnice. Počátkem 18. století je zde zmiňován byt a kancelář knížecího hofmistra v přízemí Hrádku. Počátkem 19. století byl objekt upraven na byt ředitele panství a jeho kanceláře s pokoji kancelistů. V roce 1947 byla provedena rozsáhlá oprava a zabezpečení zámecké věže. Po roce 1950 byl ředitelský byt upraven na několik bytových jednotek. 

 

Zámek č. p. 59 - Hrádek - Expozice Hradního muzea - Pokladnice sakrálního umění_II. zámecké nádvoří_Zámek Český KrumlovSoučasné využití:

Dne 11. ledna 2011 byla v objektu Hrádku otevřena expozice Hradního muzea. Návštěvníci muzea mají jedinečnou příležitost nahlédnout do tajů zámeckých depozitářů, které připomínají nejvýznamnější události, vztahující se k rožmberským, eggenberským a schwarzenberským vlastníkům krumlovského panství.

 

Zámek č. p. 59 - Hrádek_II. zámecké nádvoří_Zámek Český Krumlov