Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English

Obsah

Cena Evropské unie pro kulturní dědictví - Europa Nostra 2008 udělena pro ČR, Národní památkový ústav, Státní hrad a zámek Český Krumlov.

V roce 2008 získala Česká republika nejvýznamější a prestižní mezinárodní ocenění v oblasti památkové péče - hlavní cenu Evropské unie - Europa Nostra. Cena byla udělena v kategorii restaurování a konzervování architektonické památky za "Konzervaci jižní fasády Horního hradu Státního hradu a zámku v Českém Krumlově". Tato akce byla hodnocena jako excelentní příklad citlivého konzervačního ošetření vysoce autentické památky a zejména bylo oceněno přenesení restaurátorské metody a etiky, dosud užívané jen pro umělecká díla, i do oblasti péče o stavební památky. Rovněž byl vyzdvižen postup s přednostním užitím tradičních stavebních řemesel a technologií na záchranu původních historických stavebních prvků a autentických materiálů.

Významné mezinárodní ocenění je nejen vynikající vizitkou české památkové péče a skvělou reprezentací České republiky na poli kulturním. Stanovená metoda, výsledek práce a zejména mezinárodní ocenění této práce poskytuje důležitou inspiraci pro záchranu a konzervaci dalších památek, zejména unikátního souboru našich státních hradů a zámků.

Zámek Český Krumlov, Horní hrad, jižní průčelí

Cena Evropské unie pro kulturní dědictví byla založena Evropskou komisí jako součást uskutečňování cílů Programu Evropské unie Culture. Výběr a předávání ceny organizuje celoevropská nevládní organizace působící v oblasti kulturního dědictví Europa Nostra.

Cena je udílena za již realizované projekty v těchto kategoriích:
  1. Konzervování a  zhodnocení kulturního dědictví
  2. Výzkum
  3. Vynikající služba jednotlivců či organizací v oblasti kulturního dědictví
  4. Výchova, školení a zvyšování povědomí o kulturním dědictví (nová kategorie)

 

Státní hrad a zámek Český Krumlov je nositelem již dvou cen Evropa Nostra. První cenu získal v roce 2002 za obnovu depozitáře pro fond zámeckého divadla a za vynikající výsledky restaurátorských prací na souborech kulis, kostýmů a rekvizit. Druhou cenu získal v roce 2008 za konzervaci jižní fasády Horního hradu Státního hradu a zámku v Českém Krumlově.

 

Cena Evropa Nostra 2002

Cena Evropa Nostra 2008

 

Stavební a restaurátorská obnova, údržba a úklid, provoz prohlídkových tras a jiných expozic, kulturní a společenské aktivity, semináře, konference a jiné poznávací programy jsou nejdůležitější činnosti správy hradu a zámku Český Krumlov, památky UNESCO. Nejdůležitější je bezesporu stavební a restaurátorská obnova, která zajišťuje ochranu a obnovu významné kulturní památky a umožňuje její využití nejen pro naši generaci ale i pro generace budoucí. Z historických souvislostí vyplývá, že areál hradu a zámku za dobu své existence prošel třikrát významnou proměnou a to v 2. polovině 16. století, v 2. polovině 17. století a v polovině 18. století. Stavební a restaurátorská obnova v posledních 15-ti letech přelomu 20. a 21. století se může srovnávat s největšími stavebními projekty v historii zámku. Jde o víc než důstojné pokračování tvořivého úsilí jednotlivých generecí za posledních pět století, které věnovaly svou životní energii zvelebování tohoto monumentálního díla.

 Stavební obnova Renesančního domu na V.nádvoří, 1997 Restaurování fasády zámeckého divadla, 2000 Konzervační obnova jižní fasády Horního hradu, 2005 Konzervační obnova severní fasády Horního hradu, 2007

 Rekonstrukce Oranžérie v zásobní zahradě, 1992Obnova spojovací chodby za V.,nádvořím, 1999Restaurování kaskádové fontány v zámecké zahradě, 1998Obnova Plášťového mostu mezi IV. a V.nádvořím, 1999

Restaurování fasády II.nádvoří, 1999Rekonstrukce detailu fresky na Hrádku, 2007Stavební obnova pavlače a vnitřního dvora Hrádku, 2003

Restaurování fasád na II.nádvoří, 1999Restaurování fasád na IV.nádvoří, 1997Obnova zborcených zdí u zámecké zahrady, 1995Obnova altánu Paraplíčko v zásobní zahradě, 1997

Obnova spodní mašinérie zámeckého divadla, 1990Obnova jeviště zámeckého divadla, 1992Obnova horní mašinérie zámeckého divadla, 2001Restaurování dekorací scény Chrám v zámeckém divadle,1998

Rekonstrukce Renesančního domu na divadelní depozitář, 2002Obrazárna, II.prohlídková trasa, reinstalace interiéru, 2005Hudební salon, II.prohlídková trasa, reinstalace interiéru, 1996Pokoj s gobelíny, II.prohlídková trasa, reinstalace interiéru, 1996

Hala s portrétní galerií, II.prohlídková trasa, reinstalace interiéru, 1996Zlatý salon, II.prohlídková trasa, reinstalace interiérů, 1996Přípravana jídelny, I.prohlídková trasa, reinstalace interiéru, 2006Restaurování a reinstalace Plášťové chodby, 2006