Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English

Obsah

Výkladový slovník

VÁL
násep, zemní sypaná hradba, někdy s vnitřní konstrukcí nebo vně zesíleným lícem plentou), popřípadě s palisádou nebo plotem v koruně
VALENÁ KLENBA
Valená klenba podelná klenba polokruhového, eliptického či lomeného průřezu, používaná již v románském stavitelství s kolmým průnikem valené klenby soustavou nižších valených kleneb vzniká valená klenba s výsečemi, běžná v renesanci a baroku (viz lunetová klenba).
VEDUTA
výtvarné zpodobení města, architektury nebo krajiny s důrazem na věcný obsah díla
VEGETABILNÍ
rostlinný (ornament)
VERAIKON
"pravý obraz", rouška podaná sv. Veronikou Kristovi cestou na Golgotu, v níž zůstal otisk jeho tváře
VĚŽICE
Věžice fortifikační útvar podobný baště, bez vnitřního prostoru, který předstupuje před líc hradby, kterou zpravidla nepřevyšuje a může být hájen pouze z ochozu
VIKÝŘ
střešní větrací otvor, někdy uzavřený dekorativním štítem
VIMPERK
Vimperk ozdobný trojúhelníkový štít nad portálem, oknem nebo sanktuářem, zpravidla vyplněný slepou kružbou, někdy provázený kraby, fiálami, kytkou
VÍTĚZNÝ, TRIUMFÁLNÍ OBLOUK
arkáda mezi chórem kostela a lodí nebo samostatně stojící objekt s funkcí památníku
VITRAJ, VITRAIL
okenní skla, zdobená malbou, vzájemně spojovaná olověnými pásky
VOLUTA
Voluta závitnice, spirálovitý výtvarný prvek architektury či malby
VPADLINA
Vpadlina pravoúhlý ústupek vnější fasády budovy (věže, hradby), rámující portál, vjezd. Slouží jako lůžko, do něhož ve zdvižené poloze zapadne padací most.

Výkladový slovník je převzat z knihy České hrady a zámky (Ottovo nakladatelství, Praha 2006) se souhlasem autorů Vladimíra Brycha a Jana Rendka. Autorkou ilustrací je Andrea Waldhauserová.