Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English

Obsah

Výkladový slovník

OBLOUK
v architektuře křivka klenby, charakterizovaná dvěma základními rozměry - rozpětím a výškou (viz portál)
OBKROČNÁ KLENBA
Obkročná klenba typ žebrové klenby rozpjaté nad úhlopříčně rozmístěnými podporami
OKNO
otvor ve zdivu s osvětlovací a větrací funkcí. Podle tvaru nejčastěji obdélníkový, s půlkruhovým nebo lomeným záklenkem, kruhový. Okna jednoduchá, dvojdílná, vícedílná, sdružená. Podobu okna určuje tvar ostění. Rozmísténí oken až do renesance včetně zpravidla nemělo stejnou výškovou úroveň, rozsah meziokenních ploch se během doby zmenšoval.
OLTÁŘ
Oltář obětní stůl v křesťanském budovaným nad hrobem světcem, později sloužící k uchování svatých ostatků (relikvií) ve zvláštní schránce (sepulchrum).Tvoří jej od prvopočátku podstavec stipes), překrývaný závěsem (antenpendium), a oltářní stůl (mensa). V gotice na ní nasedá nízká predela a vysoký nástavec - retábl (retabulum), obojí výtvarné podoby.Skříňový nebo křídlový oltář se nazývá archa.
OMÍTKA
povrchová vrstva maltoviny nebo štuku na zdi s ochrannou a dekorativní funkcí
OPĚRÁK
opěrný pilíř stavby k zachycení šikmých tlaků, opěrný systém
OPYŠ
zadní strana ostrohu
ORANŽERIE
stavba určená k přezimování teplomilných roztlin pomerančotzuků, citronovníků, atd. (viz název), součást francouzské zahrady
ORATOŘ, ORATORIUM
místnost k modlitbě, vydělená z hlavního prostoru kostela, sloužící patronu kostela nebo klášternímu konventu
OSLÍ OBLOUK, OSLÍ HŘBET
typ pozdně gotického lomeného oblouku (viz portál)
OSTĚNÍ
Ostění architektonické orámování otvoru okna nebo dveří z kamene nebo dřeva
OSTROH
geomorfologický výšinný (či skalní) útvar
OSTROŽNÁ POLOHA
výběžek, jež může mít podobu úzké šíje, ohraničené s výjimkou přístupové strany srázy
OSTREV, OSTRVE
kmen stromu s pahýly odsekaných větví, jehož se užívalo místo žebříků ke zlézání hradeb. V heraldice obecná figura.

Výkladový slovník je převzat z knihy České hrady a zámky (Ottovo nakladatelství, Praha 2006) se souhlasem autorů Vladimíra Brycha a Jana Rendka. Autorkou ilustrací je Andrea Waldhauserová.