Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English

Obsah

Výkladový slovník

MADONA
zpodobení Panny Marie jako matky s malým Ježíšem v malbě nebo plastice
MAJESTAS DOMINI
"vznešenost Páně", zpodobení Ježíše Krista na trůnu jako vládce světa, někd tvoří součást scény Posledního soudu.
MANSARDA
podkrovní místnost
MANSARDOVÁ STŘECHA
Mansardová střecha zalomená střecha, tvořená dvěma rovinami o různém sklonu, typická pro barokní architekturu
MASKARON
v architektuře dekorativní motiv ve tvaru šklebící se lidské tváře
MEDAILON
v architektuře dílo kruhové nebo oválné formy s dekorativní nebo heraldickou výplní na stěně, portálu, popřípadě v uměleckém řemesle (na nábytku apod.)
MOBILIÁŘ
obecně vnitřní vybavení stavby, přenosné zařízení budovy či místnosti
MONSTRA
ve výtvarném umění bájné obludy spojující prvky zvířecí a lidské
MOZAIKA
plošná skládaná výzdoba, tvořená malými kousky kamene, skla aj., zpravidla instalovaná v interiéru stavby na podlaze či stěně

Výkladový slovník je převzat z knihy České hrady a zámky (Ottovo nakladatelství, Praha 2006) se souhlasem autorů Vladimíra Brycha a Jana Rendka. Autorkou ilustrací je Andrea Waldhauserová.