Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English

Obsah

Výkladový slovník

FABION
zaoblený přechod mezi stropem a stěnou (fabionová římsa)
FALC
sídlo panovníka franské, později svaté říše římské.
FASÁDA
vnější stěna budovy, prolomená okny, vchody, případně dále členěná římsami, lisénami, pilastry, atd.
FESTON
Feston rostlinný ornament, obloukovitý závěs z květů, ovoce a stuh
FIGURA
vlastní znamení erbu - heroldská, vzniklá různými formami dělení štítu nebo obecná, představující jakékoli jiné negeometrické motivy. K úplnému erbu patří štít, přilba, pokrývky (fafrnochy), točenice či korunka a na ni položený klenot erbu.
FLANKOVÁNÍ
ve fortifikační architektuře boční střelba pomocí flankovacích věží, bašt, dovolující aktivní obranu
FORTIFIKACE
opevnění, obecně stavební dílo - zahrnující stavby i terénní úpravy - jehož účelem je ochrana a obrana před nepřítelem, v užším smyslu jednotlivé prvky takových zařízení
FORTNA
menší branka v opevnění, např. výpadová
FRAGMENT
zlomek, neúplně dochované nebo nedokončené dílo
FRAUCIMOR
ženská část dvora, v hradní (zámecké) architektuře též objekt vyhrazený ženským obyvatelkám sídla
FRONTA
soubor průčeli (například městských domů) v linii ulice nebo náměstí

Výkladový slovník je převzat z knihy České hrady a zámky (Ottovo nakladatelství, Praha 2006) se souhlasem autorů Vladimíra Brycha a Jana Rendka. Autorkou ilustrací je Andrea Waldhauserová.