Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English

Obsah

Výkladový slovník

DEŠTĚNÍ
táflování
DISPOZICE
půdorysné, hmotové a prostorové uspořádání stavby. D. centrální, podélná (longitudinální).
DOMINANTA
v architektuře stavba, která vyniká svými proporcemi a určuje celkovou podobu panoramatu, např. hradu nebo města či krajiny
DONATOR
dárce uměleckého díla nebo stavby, ve středověku býval zobrazován (případně s rodinou) v hieratické (významové perspektivě, tj. ve zmenšeném měřítku vůči postavám svatých, kterým dilo věnoval. V renesanci se měřítko vyrovnává.
DONJON
obytná věž hradu, většinou čtyřbokého méně často okrouhlého půdorvsu.
DRAŽE
negativní základový žlab (žlábek ), vyhloubený do skalního podloží, sloužící k ukotvení konstrukce stavby či jiného zařízení
DŘÍK
svislá část sloupu, pilastru atd., ohraničená patkou a hlavicí
DVOREC
dvůr, kurie, typ lehce opevněného šlechtického (velmožského) sídla v raném středověku, často v návaznosti na tribunový vlastnický kostel; ve vrcholném středověku jedna z forem vesnického šlechtického sídla (podobně jako tvrz) s rezidenční a hospodářskou funkcí

Výkladový slovník je převzat z knihy České hrady a zámky (Ottovo nakladatelství, Praha 2006) se souhlasem autorů Vladimíra Brycha a Jana Rendka. Autorkou ilustrací je Andrea Waldhauserová.