Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
  • по-русски
  • En français

Obsah

NOVINKY PRO SEZÓNU 2015

1. Tulipán - oblíbená květina Schwarzenbergů

V současné době je ve světě známo přibližně 100 - 150 druhů tulipánů. Původní oblastí jejich výskytu je pravděpodobně Čína, odkud se květina postupně rozšířila do Turecka, severní Afriky, Anatolie, Íránu a Japonska. V Evropě se tulipány poprvé objevují v roce 1554 ve Vídni. Jiné zdroje zmiňují, že se tulipány v polovině 16. století objevily nejprve v Praze, odkud se poté dostaly do Vídně a díky botanikovi Charlesi de L´Eclusi až do nizozemského Leidenu, kde byly vysazeny v tamní nově založené univerzitní zahradě. V Nizozemí tulipány záhy nabyly na popularitě a začaly se pěstovat ve velkém. Stylizované květy tulipánů se objevují jako častý ikonografický námět a oblíbený výzdobný motiv fajánsů původních habánských výrobců.

Z dobových informací jsou známy nákupy cibulek tulipánů pro českokrumlovskou zámeckou zahradu a dochována zůstala i dobová tulipánová váza. V tradici pěstování tulipánů, které se těšily veliké oblibě u schwarzenberské knížecí rodiny, pokračuje Správa zámku dodnes. V zámeckých zahradách je dnes vysazeno na 3 500 tulipánových cibulí a po celé období rozkvětu tulipánů budou zámecké instalace doplněny o dobové tulipánové aranžování - za tímto účelem byly vyrobeny repliky tulipánových váz a z Holandska dovezeny různé typy tulipánových váz. 

Tulipánová vázaTulipánové vázyTulipánová vázaZámek Český Krumlov_Horní hrad_I. prohlídková trasa_tulipánová vázaZámek Český Krumlov_Horní hrad_I. prohlídková trasa_tulipánová vázaZámek Český Krumlov_Horní hrad_I. prohlídková trasa_tulipánová vázaZámek Český Krumlov_Horní hrad_I. prohlídková trasa_tulipánová váza_1Zámek Český Krumlov_Horní hrad_I. prohlídková trasa_tulipánová váza_2Zámek Český Krumlov_Horní hrad_I. prohlídková trasa_tulipánová váza_3

 

2. Makety barokních dortů

Barokní tabule v barokním apartmá I. prohlídkové trasy českokrumlovského zámku bude v období návštěvnické sezóny doplněna o nevšední krásu  maket barokních dortů.

 

3. Konírna, sedlovna - expozice kočárových a saňových zápřahů 

Knížecí konírna na V. zámeckém nádvoří byla vybudována v letech 1750 - 1752, v přízemí tzv. Renesančního domu, schwarzenberským dvorním stavitelem Františkem Jakubem Fortinem (Fortinim) v bezprostřední blízkosti Zámecké jízdárny. V jejích prostorách, zastropených valenou klenbou, bývali ustájeni plnokrevníci, které využívala vrchnost k projížďkám po okolí. V interiéru konírny je dodnes dochováno na 22 výklenků s tesanými kamennými žlaby a u prostředního okna bohatě profilovaná nádrž na vodu.  

V současné době probíhá historická proměny prostoru bývalých knížecích koníren. Do interiéru jsou postupně soustřeďovány barokní dopravní prostředky, kočárový a saňový zápřah, jízdní sedla a zdobné pokrývky na koně, makety koní a muzejní vitriny. Vzácné a citlivé textilní, kožené a kovové exponáty jsou průběžně studovány, kompletovány, konzervovány a restaurovány. Výsledkem těchto prací bude nová poutavá expozice, jejíž součástí bude knížecí kočárový a saňový zápřah a sbírka předmětů hipologického charakteru.

Schwarzenberský knížecí kočárSkříň s dekorativními koňskými pokrývkamiMaketa koně se saňovým postrojem

 

4. Kovárna

Dnešní nečíslovaný zděný, nízký jednopatrový, objekt bývalé panské kovárny je součástí řady hospodářských a obytných objektů, jimiž bylo do konce středověku zastavováno předhradí (Rejdiště), dnešní I. zámecké nádvoří. Dům, který původně patřil k pivovaru, byl po jeho zrušení v roce 1654 přestavován stavitelem Antoniem Pertim na kovárnu. K tomuto účelu byl objekt využíván až do počátku 20. století.

Do restaurovaného prostoru původní zámecké kovárny na I. zámeckém nádvoří se podařilo soustředit funkční historický provoz kovárny. Kromě poutavé a poučné expozice nejrůznějšího kovárenského vybavení, nářadí, strojů a výrobků je zde předváděno kovářské řemeslo s možností vyzkoušet si práci s rozžhaveným železem pod dozorem zkušeného kováře.

Obnovená budova Kovárny na I. zámeckém nádvoříZařízený interiér historické KovárnyUkázka kovářské práce

 

5. Obnova Horské zahrady

"Vycházková zahrada", přírodně krajinářská zahradní úprava, byla založena knížetem Josefem II. ze Schwarzenbergu a jeho manželkou kněžnou Paulinou ve svazích na jižní straně nad řekou Vltavou na počátku 19. století. Pro Horskou zahradu bylo typické vytváření kontrastů, které odpovídalo sentimentalistickému typu krajinářské zahrady. Místa ohromující ostrými skalisky nebo temnými jícny starých dolů na stříbro byla střídána zklidňujícími partiemi cest ve stínu korun stromů. Po namáhavých strmě stoupajících úsecíchstezky následovala místa umožňující odpočinek na zahradních lavicích a nabízející vyhlídku na starobylé město a zámeckou rezidenci. Technickou zajímavostí a zároveň vrcholem programu celé vycházkové stezky byla vyhlídka Paraplíčko na staré baště v nejvyšším bodě Horské zahrady. Střechu vyhlídky ve tvaru slunečníku bylo možné zdvihnout pomocí mechanismu umístěného ve sklepním prostoru bašty a návštěvníci zahrady se tak mohli po náročné vycházce kochat výhledem na panorama města. Všechny tyto výše popsané zážitky by měla budoucím návštěvníkům Horská zahrada opět nabídnout.

I v letošním roce pokračují práce na obnově vyhlídkové a promenádní romantické komunikace - čištění svahů, kácení stromů zvyšujících riziko skalního řícení, budování opěrných zdí, osazování ochranných sítí, úpravy terénu terasováním atd.

Horská zahrada - historický plánVyčištěný svah nad Rybářskou ulicíDokončený úsek Horské zahrady zpřístupněný v rámci EHD

 

6. Obnova Paraplíčka - projekt muzea zahradnictví

Pohled na Paraplíčko před zahájením obnovyInteriér Paraplíčka - pohled na střechu ve tvaru slunečníkuSklepní prostor staré bašty - mechanismus umožňující zvednutí střechy Paraplíčka