Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English

Obsah

Projekt Centrum studijních pobytů na zámku v Českém Krumlově

Dne 19. srpna 2015 byla v areálu státního hradu a zámku Český Krumlov zahájena realizace projektu Centrum studijních pobytů. Symbolickým předáním klíčů stavební firmě Archat památky spol. s. r. o. Třebíč a zabezpečovací firmě Trade FIDES, a. s. oficiálně zahájil Národní památkový ústav dlouho zamýšlený projekt, na jehož realizaci čerpá podporu z Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru 2009 - 2014. Přednáškové sály a ubytovací kapacity  se otevřou účastníkům intenzivních studijně rekreačních pobytů z tuzemských i zahraničních univerzit v dubnu 2016.

Projekt na vybudování Centra studijních pobytů uspěl v konkurenci dalších dvou stovek žádostí v rámci Programové oblasti č. 16 - Kulturní dědictví a spolu s dalšími pětadvaceti projekty získal dotaci z Finančních mechanismů EHP 2009 - 2014 v prioritní ose Zachování a revitalizace kulturního a přírodního dědictví .  Celkové náklady, které dosahují výše 32 070 840,- Kč, budou z 80 procent hrazeny ze získaného grantu a z 20 procent z finančních prostředků vyčleněných ve státním rozpočtu. Národní památkový ústav se v obou dosud vypisovaných programových obdobích 2004 - 2009 a 2009 - 2014 ucházel o finanční výpomoc v rámci EHP fondů. Ze sedmi vybraných projektů se dva týkají Českého Krumlova (Hradní muzeum zpřístupněné od roku 2011 a Centrum studijních pobytů). 

Zámek Český Krumlov_I. nádvoří_Konírny_Sloupová síň_1Zámek Český Krumlov_I. nádvoří_Konírny_Sloupová síň_2Zámek Český Krumlov_I. nádvoří_Konírny_Sloupová síň_3Zámek Český Krumlov_I. nádvoří_Konírny_4Zámek Český Krumlov_I. nádvoří_Konírny_5Zámek Český Krumlov_I. nádvoří_Konírny_6Zámek Český Krumlov_I. nádvoří_Konírny_7

 

Název a identifikace projektu:

  • název: SHZ Český Krumlov - Centrum studijních pobytů
  • registrační číslo: EHP-CZ06-OV-1-033-2014
  • program: Finanční mechanismus EHP 2009 - 2014, CZ06 - Kulturní dědictvía současné umění
  • oblast podpory: PA 16 - Zachování a revitalizace kulturního a přírodního dědictví
  • doba trvání projektu: 12/2014-04/2016

Finanční podpora byla tomuto projektu přiznána usnesením č.j.: MFCEDR-PR-000185-2014-58 ze dne 27. listopadu 2014 na základě projektové žádosti předložené v rámci Finančního mechanismu EHP 2009-2014, programu CZ06 - Kulturní dědictví a současné umění, oblast podpory: PA 16 - Zachování a revitalizace kulturního a přírodního dědictví.

Příjemcem je Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích. 

 

Postup prací na Centru studijních pobytů:

V první fázi realizace projektu dojde ke konzervaci a obnově jižní fasády a opravě střešního pláště s doplněním historicky doložitelných střešních vikýřů. V interiéru dojde k odstranění druhotně vložených a nevhodných příček a stěn a do původního stavu bude navrácena úroveň podlah v prvním nadzemním podlaží. Ve druhém a třetím nadzemním podlaží vzniknou ubytovací kapacity pro účastníky studijních pobytů. Navazovat budou práce na realizaci rozvodů elektroinstalace, zdravotní instalace a topení.

Termín dokončení výše uvedených prací je plánován do konce roku 2015. V zimním období budou probíhat práce spojené s opravou a obnovou dřevěných podlahových konstrukcí, oken a dveří, opravou omítkových ploch a celkovou přípravou interiérů pro jejich vybavení. 

Zámek Český Krumlov_I. zámecké nádvoří_Konírny_stavba_1Zámek Český Krumlov_I. zámecké nádvoří_Konírny_stavba_2Zámek Český Krumlov_I. zámecké nádvoří_Konírny_stavba_3Zámek Český Krumlov_I. zámecké nádvoří_Konírny_stavba_4Zámek Český Krumlov_I. zámecké nádvoří_Konírny_stavba_5

 

Zaměření a cíle projektu:

Posláním projektu je především uchovávání evropského kulturního dědictví – ochrana a obnova nemovitého kulturního dědictví.

Hlavním cílem projektu " SHZ Český Krumlov - Centrum studijních pobytů“, je komplexní ochrana, obnova, zachování, využití a zpřístupnění mnoho let nevyužívaného jednoho z nejcennějších objektů bývalé Sloupové síně v areálu Národní kulturní památky hradu a zámku Český Krumlov, památky UNESCO. Sekundárním cílem projektu je prohlubování znalostí, dovedností v oblasti obnovy a udržení tradic v regionu, zejména tradic v oblasti vzdělávání, školství, zvyšování kvalifikace, motivace, sociální, prostorové mobility v historickém kontextu prostředí areálu státního hradu a zámku, památky UNESCO.

Součástí projektu je stavební a památková obnova, revitalizace interiérů a exteriérů objektu bývalé Sloupové síně s funkcí Centra studijních pobytů. Realizací tohoto projektu dojde k uspokojení poptávky po tomto typu využití kulturní památky. Problematika správy, obnovy a rozvoje památky UNESCO a environmentální a sociální kultury v Čechách či Střední Evropě je atraktivní pro řadu prestižních škol, univerzit domácích i zahraničních, které již několik let usilují o možnost poznávacích studií s pobytem v místě.

Přínosem projektu je obnovený a zpřístupnění objekt bývalé Sloupové síně s atraktivním využitím jako Centra studijních pobytů, které svým zaměřením a posláním vytváří protipól masové turistice. Zahraniční a domácí klientela, studenti, univerzitní profesoři, návštěvníci a široká veřejnost svým rozsahem, dopadem a způsobem využívání tohoto projektu přispějí ke snižování ekonomických
a sociálních rozdílů v rámci regionálního rozvoje, včetně dopadů v rámci EHP. Zachování a revitalizace kulturního dědictví, jeho zpřístupnění, zvýšení jak přímé, tak související zaměstnanosti, nabídka služeb, ekonomický přínos, publicita apod. v rámci realizace jednotlivých aktivit projektu umožní splnění požadovaných cílů a přínosů.

 

Další informace o projektu k dispozici zde:

Tisková zpráva ke stažení zde

(http://www.npu-cb.eu/projekt-centrum-studijnich-pobytu/)

(http://www.npu.cz/ups-cb/centrum-studijnich-pobytu/)

(http://www.npu-cb.eu/projekt-centrum-studijnich-pobytu/zahajeni-realizace-projektu/)

 

Partneři projektu:

 

 

Kontaktní osoby:

PhDr. Pavel Slavko, kastelán SHZ Český Krumlov a vedoucí projektu, e-mail: slavko.pavel@npu.cz, tel.: +420 607 559 430

Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel NPÚ ÚPS v Českých Budějovicích, e-mail: pavelec.petr@npu.cz, tel.: +420 607 661 967    

Ing. Josef Masaryk, administrátor projektu a vedoucí Odboru správy a prezentace kulturního majetku NPÚ ÚPS v Českých Budějovicích , e-mail: masaryk.josef@npu.cz, tel.: +420 606 541 090

Mgr. Jitka Skořepová, PR a tisková mluvčí NPÚ ÚPS v Českých Budějovicích, e-mail: skorepova.jitka@npu.cz, tel.: +420 386 356 921, +420 602 626 736

 

ENGLISH VERSION