Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English

Obsah

Návštěvnický provoz  a kulturně-společenské akce na zámku

Český Krumlov

K 31. 12. 2018 bylo dosaženo celkové návštěvnosti 429 994 osob, což znamená pokles návštěvnosti o 7,81%, vůči srovnatelnému období roku 2016 (k 31. 12. 2017 činila celková návštěvnost 466 429 osob).

V areálu SHZ Český Krumlov fungují od roku 2011 dva samostatné návštěvnické provozy - provoz zámeckých prohlídkových expozic (I. a II. prohlídková trasa a zámecké barokní divadlo) a provoz Hradního muzea (Hradní muzeum a zámecká věž). Celková návštěvnost prohlídkových tras a expozic českokrumlovského zámku je shrnuta níže v přehledové tabulce.

 

Expozice

Počet návštěvníků

2016

2017

2018

I.trasa

152 530

153 320

138 408

II. trasa

13 972

12 279

9 820

Zámecké divadlo

11 219

12 234

11 399

Kombinovaná trasa 0 0

0

Hradní muzeum

+

Věž

62 544 68 012 62 482
Hradní muzeum 9 373 9 741 10 396

Zámecká věž

175 182

206 315

189 346

ČK Card 334 334 648
Konírna 3 690 3 966 4 946

Plášťová chodba

Horská zahrada

Zahradnické muzeum

Bellarie

0

    0

0

0

228

0

0

0

0

352

629

1 160

CELKEM:

428 844

466 429

429 994

 

Prohlídkové trasy

Nejnavštěvovanější prohlídkovou trasou zůstává i nadále I. prohlídková trasa - 32,19% celkové návštěvnosti. To je dáno zejména její komplexností (pojímá historii hradu a zámku od jeho počátku až do 1. poloviny 19. století), nejznámějšími exponáty (Eggenberský kočár), ale také velikostí prostor a jejich expozicí v objektu (maximální počet osob na prohlídku je 45, vhodná expozice interiérů umožňuje konání prohlídek v desetiminutových intervalech.

Poměr návštěvnosti divadla a II. prohlídkové trasy se za posledních pět let ustálil zhruba na 3 % celkové návštěvnosti (v roce 2018 činila návštěvnost II. prohlídkové trasy 2,28% a návštěvnost zámeckého barokního divadla 2,65% celkové návštěvnosti prohlídkových expozic SHZ Český Krumlov).

 

 

Expozice Hradního muzea

Provoz Hradního muzea (Hradní muzeum + vyhlídkový ochoz zámecké věže) je více než důstojným protipólem provozu prohlídkových expozic SHZ Český Krumlov (návštěvnost expozice Hradního muzea a vyhlídkového ochozu zámecké věže dosáhla v součtu, v roce 2018, 60,98% celkové návštěvnosti prohlídkových expozic SHZ Český Krumlov).  

 

Kromě klasických prohlídek v pracovní době rovněž realizujeme prohlídky v mimopracovní a mimoprovozní dobu:

Počet mimořádných prohlídek

Počet návštěvníků zdarma

Celkový počet návštěvníků

132

1 133

2 417

* Platící návštěvníci mimořádných prohlídek, v počtu 1 227 osob, jsou započítáni v celkové návštěvnosti prohlídkových tras a expozic SHZ Český Krumlov. 

Krom klasických prohlídek a prohlídek v mimopracovní a mimoprovozní dobu se zde konají kulturní a společenské akce (festivaly, výstavy, sympózia, experimentální divadelní představení, svatební obřady atp.):

Zámecký areál a jednotlivé objekty, které jsou ve správě zámku, jsou ovšem pronajímány i dalším provozovatelům. Vytíženost takovýchto prostor se sice neprojeví přímo ve výše uvedených počtech návštěvníků, evidovaných množstvím vstupenek prodaných na zámecké pokladně, správa zámku však musí na tuto návštěvnost reagovat zvýšenou údržbou interiérů a exteriérů, úklidem, zahradnickou výzdobou, informačním systémem, dozorem, službami a potřebnou infrastrukturou.

Jedná se například o turisty využívající gastronomické provozy (Internet Café, Restaurant Máselnice, Krčma Markéta, Zimní jízdárna, stánky s občerstvením na I. zámeckém nádvoří a na Otáčivém hledišti), prodejny tiskovin a suvenýrů (Infocentrum, Museum Shop, prodejna turistických materiálů mezi III. a IV. zámeckým nádvořím), výstavy a galerie (Sloupová síň – Galerie DOXA, Máselnice – Galerie české kultury – moderní umění, Václavské sklepy – Mezinárodní agentura keramického designu – keramická tvorba) a Otáčivé hlediště v zámecké zahradě. Počet návštěvníků těchto zařízení, kteří zpravidla navštíví i několik prostor zároveň, lze kvantifikovat a vyčíst z následujících statistických údajů:

 

Typ akce

Počet

akcí

2016

 

Počet

návšt.

2016

 

Počet

akcí

2017

Počet

návšt.

2017

Počet

akcí

2018

Počet

návšt.

2018

Koncerty

12

 

1 200

 

19

 

1 900

15

1 500

Předávání cen, vysvědčení

1

 

200

 

0

 

0

0

0

Svatební obřady

23

1 150

  10

 500

8

400

Výstavy

2

X

2

X

2

X

Konference, semináře,

prezentace

4

200

2

100

2

100

Divadelní představení, slavnosti, Den památek atp.

17

1 700

16

1 600

15

1 500

Gastronomie (rauty, garden party)

14

1 400

24

2 400

11

1 100

Filmová natáčení

10

X

10

X

10

X

Funkční zkoušky v divadle

8

400

7

350

7

350

Celkem:

91

6 250

90

6 750

 70

4 950

  

Zařízení

Počet

akcí

2016

 

Počet

návšt.

2016

 

Počet

akcí

2017

Počet

návšt.

2017

Počet

akcí

2018

Počet

návšt.

2018

Galerie české kultury –

Máselnice

1

 

 

 

 

 1

 

 

 

14 025

 -

 

 

10 000 

Mezinárodní ateliér keramického designu – Václavské sklepy

 1

 

 1

 

1

Otáčivé hlediště

86 

54 055 

88

55 035

91

55 961

Celkem:

88 

54 055 

90

69 060

92

65 961

Tito návštěvníci se samozřejmě v množství vstupenek, prodaných na zámecké pokladně, neprojeví. Správa hradu a zámku Český Krumlov však musí na tuto návštěvnost reagovat zvýšenou údržbou interiérů a exteriérů, úklidem, zahradnickou výzdobou, informačním systémem, dozorem, službami a potřebnou infrastrukturou. 

 

Celkový počet návštěvníků areálu SHZ Český Krumlov, památky UNESCO: 

Rok

2016

2017

2018

Počet návštěvníků

490 752

543 170

502 038 

 

Zpracoval: Milan Antoš