Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English

Obsah

Návštěvnický provoz  a kulturně-společenské akce na zámku

Český Krumlov

V roce 2019 bylo dosaženo celkové návštěvnosti 387 093 osob, což znamená pokles návštěvnosti o 9%, vůči srovnatelnému období roku 2018.

V areálu SHZ Český Krumlov fungují od roku 2011 dva samostatné návštěvnické provozy - provoz zámeckých prohlídkových expozic (I. a II. prohlídková trasa a zámecké barokní divadlo) a provoz Hradního muzea (Hradní muzeum a zámecká věž). Celková návštěvnost prohlídkových tras a expozic českokrumlovského zámku je shrnuta níže v přehledové tabulce.

 

Expozice

Počet návštěvníků

2017

2018

2019

I.trasa

153 320

138 408

127 386

II. trasa

12 279

9 820

9 852

Zámecké divadlo

1´2 234

11 399

11 036

Kombinovaná trasa 0 0

0

Hradní muzeum

+

Věž

62 544 68 012 232 836
Hradní muzeum 9 373 9 741 -

Zámecká věž

175 182

206 315

-

ČK Card 334 648 579
Konírna 3 966 4 946 3 240

Plášťová chodba

Horská zahrada

Zahradnické muzeum

Bellarie

228

    0

0

0

0

352

629

1 160

262

0

720

1 082

CELKEM:

466 429

429 994

387 093

 

Prohlídkové trasy

Nejnavštěvovanější prohlídkovou trasou zůstává i nadále I. prohlídková trasa - 32,91% celkové návštěvnosti. To je dáno zejména její komplexností (pojímá historii hradu a zámku od jeho počátku až do 1. poloviny 19. století), nejznámějšími exponáty (Eggenberský kočár), ale také velikostí prostor a jejich expozicí v objektu (maximální počet osob na prohlídku je 45, vhodná expozice interiérů umožňuje konání prohlídek v desetiminutových intervalech.

Poměr návštěvnosti divadla a II. prohlídkové trasy se za posledních pět let ustálil zhruba na 3 % celkové návštěvnosti (v roce 2019 činila návštěvnost II. prohlídkové trasy 2,55% a návštěvnost zámeckého barokního divadla 2,85% celkové návštěvnosti prohlídkových expozic SHZ Český Krumlov).

 

 

Expozice Hradního muzea a vyhlídkový ochoz zámecké věže

Provoz Hradního muzea (Hradní muzeum + vyhlídkový ochoz zámecké věže) je více než důstojným protipólem provozu prohlídkových expozic SHZ Český Krumlov (návštěvnost expozice Hradního muzea a vyhlídkového ochozu zámecké věže dosáhla v součtu, v roce 2019, 60,15% celkové návštěvnosti prohlídkových expozic SHZ Český Krumlov).  

 

Kromě klasických prohlídek v pracovní době rovněž realizujeme prohlídky v mimopracovní a mimoprovozní dobu:

Počet mimořádných prohlídek

Počet návštěvníků zdarma

Celkový počet návštěvníků

88

1 096

1 640

* Platící návštěvníci mimořádných prohlídek, v počtu 544 osob, jsou započítáni v celkové návštěvnosti prohlídkových tras a expozic SHZ Český Krumlov. 

Krom klasických prohlídek a prohlídek v mimopracovní a mimoprovozní dobu se zde konají kulturní a společenské akce (festivaly, výstavy, sympózia, experimentální divadelní představení, svatební obřady atp.):

Zámecký areál a jednotlivé objekty, které jsou ve správě zámku, jsou ovšem pronajímány i dalším provozovatelům. Vytíženost takovýchto prostor se sice neprojeví přímo ve výše uvedených počtech návštěvníků, evidovaných množstvím vstupenek prodaných na zámecké pokladně, správa zámku však musí na tuto návštěvnost reagovat zvýšenou údržbou interiérů a exteriérů, úklidem, zahradnickou výzdobou, informačním systémem, dozorem, službami a potřebnou infrastrukturou.

Jedná se například o turisty využívající gastronomické provozy (Internet Café, Restaurant Máselnice, Krčma Markéta, Zimní jízdárna, stánky s občerstvením na I. zámeckém nádvoří a na Otáčivém hledišti), prodejny tiskovin a suvenýrů (Infocentrum, Museum Shop, prodejna turistických materiálů mezi III. a IV. zámeckým nádvořím), výstavy a galerie (Sloupová síň – Galerie DOXA, Máselnice – Galerie české kultury – moderní umění, Václavské sklepy – Mezinárodní agentura keramického designu – keramická tvorba) a Otáčivé hlediště v zámecké zahradě. Počet návštěvníků těchto zařízení, kteří zpravidla navštíví i několik prostor zároveň, lze kvantifikovat a vyčíst z následujících statistických údajů:

 

Typ akce

Počet

akcí

2017

 

Počet

návšt.

2017

 

Počet

akcí

2018

Počet

návšt.

2018

Počet

akcí

2019

Počet

návšt.

2019

Koncerty

19

 

1 900

 

15

 

1 500

14

1 400

Předávání cen, vysvědčení

0

 

0

 

0

 

0

0

0

Svatební obřady

10

500

  8

 400

5

250

Výstavy

2

X

2

X

2

X

Konference, semináře,

prezentace

2

100

2

100

2

100

Divadelní představení, slavnosti, Den památek atp.

16

1 600

15

1 500

20

4 800

Gastronomie (rauty, garden party)

24

2 400

11

1 100

15

1 500

Filmová natáčení

10

X

10

X

5

X

Funkční zkoušky v divadle

7

350

7

350

9

450

Celkem:

90

6 750

70

4 950

 70

8 500

  

Zařízení

Počet

akcí

2017

 

Počet

návšt.

2017

 

Počet

akcí

2018

Počet

návšt.

2018

Počet

akcí

2019

Počet

návšt.

2019

Galerie české kultury –

Máselnice

1

 

 

 

14 025 

 -

 

 

 

10 000

 -

 

 

? 

Mezinárodní ateliér keramického designu – Václavské sklepy

 1

 

 1

 

1

Otáčivé hlediště

88

55 035

91

55 961

91

57 436

Celkem:

90 

69 060 

92

65 961

92

57 436

Tito návštěvníci se samozřejmě v množství vstupenek, prodaných na zámecké pokladně, neprojeví. Správa hradu a zámku Český Krumlov však musí na tuto návštěvnost reagovat zvýšenou údržbou interiérů a exteriérů, úklidem, zahradnickou výzdobou, informačním systémem, dozorem, službami a potřebnou infrastrukturou. 

 

Celkový počet návštěvníků areálu SHZ Český Krumlov, památky UNESCO: 

Rok

2017

2018

2019

Počet návštěvníků

543 170

502 038

434 150

 

Zpracoval: Milan Antoš