Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
  • по-русски
  • En français

Obsah

Návštěvnický provoz  a kulturně-společenské akce na zámku

Český Krumlov

K 31. 12. 2017 bylo dosaženo celkové návštěvnosti 466 429 osob, což znamená nárůst návštěvnosti o 8,76%, vůči srovnatelnému období roku 2016 (k 31. 12. 2016 činila celková návštěvnost 428 844 osob).

V areálu SHZ Český Krumlov fungují od roku 2011 dva samostatné návštěvnické provozy - provoz zámeckých prohlídkových expozic (I. a II. prohlídková trasa a zámecké barokní divadlo) a provoz Hradního muzea (Hradní muzeum a zámecká věž). Celková návštěvnost prohlídkových tras a expozic českokrumlovského zámku je shrnuta níže v přehledové tabulce.

 

Expozice

Počet návštěvníků

2015

2016

2017

I.trasa

152 303

152 530

153 320

II. trasa

13 900

13 972

12 279

Zámecké divadlo

12 925

11 219

12 234

Kombinovaná trasa 0 0

0

Hradní muzeum

+

Věž

59 849 62 544 68 012
Hradní muzeum 8 451 9 373 9 741

Zámecká věž

147 863

175 182

206 315

ČK Card 373 334 334

Zámecké lapidárium

0

0

0

Konírna 4 240 3 690 3 966

Bellarie

Plášťová chodba

1 649

    0

 

0

0

 

0

228

Výstava

0

0

0

CELKEM:

401 553

428 844

466 429

 

Prohlídkové trasy

Nejnavštěvovanější prohlídkovou trasou zůstává i nadále I. prohlídková trasa - 32,87% celkové návštěvnosti. To je dáno zejména její komplexností (pojímá historii hradu a zámku od jeho počátku až do 1. poloviny 19. století), nejznámějšími exponáty (Eggenberský kočár), ale také velikostí prostor a jejich expozicí v objektu (maximální počet osob na prohlídku je 45, vhodná expozice interiérů umožňuje konání prohlídek v desetiminutových intervalech.

Poměr návštěvnosti divadla a II. prohlídkové trasy se za posledních pět let ustálil zhruba na 3 % celkové návštěvnosti (v roce 2017 činila návštěvnost II. prohlídkové trasy 2,63% a návštěvnost zámeckého barokního divadla 2,62% celkové návštěvnosti prohlídkových expozic SHZ Český Krumlov).

 

Jazyková skladba návštěvníků komentovaných prohlídek SHZ Český Krumlov

Jazyk

Počet prohlídek

Celkem

1. trasa

2. trasa

Divadlo

Český jazyk

3 354

757

288

4 399

59,22%

Anglický jazyk

1 933

92

303

2 328

31,34%

Německý jazyk

497

19

163

679

9,14%

Ostatní jazyky (ruština, francouzština, španělština)

22

0

0

22

0,30%

Celkem prohlídek

5 806

868

754

7 428

100%

 

Nejvíce prohlídek bylo i v letošní sezóně s českým výkladem (60,16%), z nichž se dosti velké procento (19,98%) překládalo do jazyků, které nejsme schopni zajistit:

- japonština, čínština 8,43%

- ruština 3,71%

- španělština 3,00%

- ostatní jazyky 4,84%

 

Expozice Hradního muzea

Provoz Hradního muzea (Hradní muzeum + vyhlídkový ochoz zámecké věže) je více než důstojným protipólem provozu prohlídkových expozic SHZ Český Krumlov (návštěvnost expozice Hradního muzea a vyhlídkového ochozu zámecké věže dosáhla v součtu, v roce 2017, 60,90% celkové návštěvnosti prohlídkových expozic SHZ Český Krumlov).  

 

Kromě klasických prohlídek v pracovní době rovněž realizujeme prohlídky v mimopracovní a mimoprovozní dobu:

Počet mimořádných prohlídek

Počet návštěvníků zdarma

Celkový počet návštěvníků

118

931

2 158

* Platící návštěvníci mimořádných prohlídek, v počtu 1 227 osob, jsou započítáni v celkové návštěvnosti prohlídkových tras a expozic SHZ Český Krumlov. 

Krom klasických prohlídek a prohlídek v mimopracovní a mimoprovozní dobu se zde konají kulturní a společenské akce (festivaly, výstavy, sympózia, experimentální divadelní představení, svatební obřady atp.):

Zámecký areál a jednotlivé objekty, které jsou ve správě zámku, jsou ovšem pronajímány i dalším provozovatelům. Vytíženost takovýchto prostor se sice neprojeví přímo ve výše uvedených počtech návštěvníků, evidovaných množstvím vstupenek prodaných na zámecké pokladně, správa zámku však musí na tuto návštěvnost reagovat zvýšenou údržbou interiérů a exteriérů, úklidem, zahradnickou výzdobou, informačním systémem, dozorem, službami a potřebnou infrastrukturou.

Jedná se například o turisty využívající gastronomické provozy (Internet Café, Restaurant Máselnice, Krčma Markéta, Zimní jízdárna, stánky s občerstvením na I. zámeckém nádvoří a na Otáčivém hledišti), prodejny tiskovin a suvenýrů (Infocentrum, Museum Shop, prodejna turistických materiálů mezi III. a IV. zámeckým nádvořím), výstavy a galerie (Sloupová síň – Galerie DOXA, Máselnice – Galerie české kultury – moderní umění, Václavské sklepy – Mezinárodní agentura keramického designu – keramická tvorba) a Otáčivé hlediště v zámecké zahradě. Počet návštěvníků těchto zařízení, kteří zpravidla navštíví i několik prostor zároveň, lze kvantifikovat a vyčíst z následujících statistických údajů:

 

Typ akce

Počet

akcí

2015

 

Počet

návšt.

2015

 

Počet

akcí

2016

Počet

návšt.

2016

Počet

akcí

2017

Počet

návšt.

2017

Koncerty

12

 

1 200

 

12

 

1 200

19

1 900

Předávání cen, vysvědčení

2

 

400

 

1

 

200

0

0

Svatební obřady

21

1 050

  23

 1 150

10

500

Výstavy

2

X

2

X

2

X

Konference, semináře,

prezentace

4

200

4

200

2

100

Divadelní představení, slavnosti, Den památek atp.

17

1 700

17

1 700

16

1 600

Gastronomie (rauty, garden party)

10

1 000

14

1 400

24

2 400

Filmová natáčení

10

X

10

X

10

X

Funkční zkoušky v divadle

8

400

8

400

7

350

Celkem:

86

5 950

91

6 250

 90

6 750

  

Zařízení

Počet

akcí

2015

 

Počet

návšt.

2015

 

Počet

akcí

2016

Počet

návšt.

2016

Počet

akcí

2017

Počet

návšt.

2017

Galerie české kultury –

Máselnice

1

 

 

 

 

 1

 

 

 

 -

 

 

14 025 

Mezinárodní ateliér keramického designu – Václavské sklepy

 1

 

 1

 

1

Otáčivé hlediště

86 

56 837 

86

54 055

88

55 035

Celkem:

88 

56 837 

88

54 055

90

69 060

Tito návštěvníci se samozřejmě v množství vstupenek, prodaných na zámecké pokladně, neprojeví. Správa hradu a zámku Český Krumlov však musí na tuto návštěvnost reagovat zvýšenou údržbou interiérů a exteriérů, úklidem, zahradnickou výzdobou, informačním systémem, dozorem, službami a potřebnou infrastrukturou. 

 

Celkový počet návštěvníků areálu SHZ Český Krumlov, památky UNESCO: 

Rok

2015

2016

2017

Počet návštěvníků

465 410

490 752

543 170

 

Zpracoval: Milan Antoš