Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
  • по-русски
  • En français

Obsah

Návštěvnický provoz  a kulturně-společenské akce na zámku Český Krumlov

K 31. 12. 2016 bylo dosaženo celkové návštěvnosti 428 844 osob, což znamená nárůst návštěvnosti o 9,36%, vůči srovnatelnému období roku 2015 (31. 12. 2015 činila celková návštěvnost 401 553osob).

V areálu SHZ Český Krumlov fungují od roku 2011 dva samostatné návštěvnické provozy - provoz zámeckých prohlídkových expozic (I. a II. prohlídková trasa a zámecké barokní divadlo) a provoz Hradního muzea (Hradní muzeum a zámecká věž). Celková návštěvnost prohlídkových tras a expozic českokrumlovského zámku je shrnuta níže v přehledové tabulce.

 

Expozice

Počet návštěvníků

2014

2015

2016

I.trasa

150 175

152 303

152 530

II. trasa

13 744

13 900

13 972

Zámecké divadlo

12 213

12 925

11 219

Kombinovaná trasa 0 0

0

Hradní muzeum

+

Věž

47 482 59 849 62 544
Hradní muzeum 8 688 8 451 9 373

Zámecká věž

132 886

147 863

175 182

ČK Card 328 373 334

Zámecké lapidárium

2

0

0

Konírna 0 4 240 3 690

Bellarie

Horská zahrada

Sklepy III. nádvoří

1 989

    0

122

1 649

0

0

0

0

0

Výstava

1 547

0

0

CELKEM:

369 176

401 553

428 844

 

Prohlídkové trasy

Nejnavštěvovanější prohlídkovou trasou zůstává i nadále I. prohlídková trasa - 35,57% celkové návštěvnosti. To je dáno zejména její komplexností (pojímá historii hradu a zámku od jeho počátku až do 1. poloviny 19. století), nejznámějšími exponáty (Eggenberský kočár), ale také velikostí prostor a jejich expozicí v objektu (maximální počet osob na prohlídku je 45, vhodná expozice interiérů umožňuje konání prohlídek v desetiminutových intervalech.

Poměr návštěvnosti divadla a II. prohlídkové trasy se za posledních pět let ustálil zhruba na 3,50 % celkové návštěvnosti (v roce 2016 činila návštěvnost II. prohlídkové trasy 3,26% a návštěvnost zámeckého barokního divadla 2,62% celkové návštěvnosti prohlídkových expozic SHZ Český Krumlov).

 

Expozice Hradního muzea

Provoz Hradního muzea (Hradní muzeum + vyhlídkový ochoz zámecké věže) je více než důstojným protipólem provozu prohlídkových expozic SHZ Český Krumlov (návštěvnost expozice Hradního muzea a vyhlídkového ochozu zámecké věže dosáhla v součtu, v roce 2016, 57,62% celkové návštěvnosti prohlídkových expozic SHZ Český Krumlov).  

 

Kromě klasických prohlídek v pracovní době rovněž realizujeme prohlídky v mimopracovní a mimoprovozní dobu:

Počet mimořádných prohlídek

Počet návštěvníků zdarma

Celkový počet návštěvníků

101

1 043

1 603

* Platící návštěvníci mimořádných prohlídek, v počtu 489 osob, jsou započítáni v celkové návštěvnosti prohlídkových tras a expozic SHZ Český Krumlov. 

Krom klasických prohlídek a prohlídek v mimopracovní a mimoprovozní dobu se zde konají kulturní a společenské akce (festivaly, výstavy, sympózia, experimentální divadelní představení, svatební obřady atp.):

Zámecký areál a jednotlivé objekty, které jsou ve správě zámku, jsou ovšem pronajímány i dalším provozovatelům. Vytíženost takovýchto prostor se sice neprojeví přímo ve výše uvedených počtech návštěvníků, evidovaných množstvím vstupenek prodaných na zámecké pokladně, správa zámku však musí na tuto návštěvnost reagovat zvýšenou údržbou interiérů a exteriérů, úklidem, zahradnickou výzdobou, informačním systémem, dozorem, službami a potřebnou infrastrukturou.

Jedná se například o turisty využívající gastronomické provozy (Internet Café, Restaurant Máselnice, Krčma Markéta, Zimní jízdárna, stánky s občerstvením na I. zámeckém nádvoří a na Otáčivém hledišti), prodejny tiskovin a suvenýrů (Infocentrum, Museum Shop, prodejna turistických materiálů mezi III. a IV. zámeckým nádvořím), výstavy a galerie (Sloupová síň – Galerie DOXA, Máselnice – Galerie české kultury – moderní umění, Václavské sklepy – Mezinárodní agentura keramického designu – keramická tvorba) a Otáčivé hlediště v zámecké zahradě. Počet návštěvníků těchto zařízení, kteří zpravidla navštíví i několik prostor zároveň, lze kvantifikovat a vyčíst z následujících statistických údajů:

 

Typ akce

Počet

akcí

2014

 

Počet

návšt.

2014

 

Počet

akcí

2015

Počet

návšt.

2015

Počet

akcí

2016

Počet

návšt.

2016

Koncerty

13

 

1 300

 

12

 

1 200

12

1 200

Předávání cen, vysvědčení

2

 

400

 

2

 

400

1

200

Svatební obřady

37

1 850

  21

 1 050

23

1 150

Výstavy

2

X

2

X

2

X

Konference, semináře,

prezentace

10

500

4

200

4

200

Divadelní představení, slavnosti, Den památek atp.

18

1 800

17

1 700

17

1 700

Gastronomie (rauty, garden party)

15

1 500

10

1 000

14

1 400

Filmová natáčení

5

X

10

X

10

X

Funkční zkoušky v divadle

7

350

8

400

8

400

Celkem:

111

7 700

86

5 950

 91

6 250

  

Zařízení

Počet

akcí

2014

 

Počet

návšt.

2014

 

Počet

akcí

2015

Počet

návšt.

2015

Počet

akcí

2016

Počet

návšt.

2016

Galerie české kultury –

Máselnice

1

 

 

22 082

 

 1

 

 

 

 1

 

 

 

Mezinárodní ateliér keramického designu – Václavské sklepy

 1

 

 1

 

1

Galerie Doxa –

Sloupová síň

5

9 200

 0

0

0

Otáčivé hlediště

88 

53 290 

86

56 837

86

54 055

Celkem:

95 

84 572 

88

56 837

88

54 055

Tito návštěvníci se samozřejmě v množství vstupenek, prodaných na zámecké pokladně, neprojeví. Správa hradu a zámku Český Krumlov však musí na tuto návštěvnost reagovat zvýšenou údržbou interiérů a exteriérů, úklidem, zahradnickou výzdobou, informačním systémem, dozorem, službami a potřebnou infrastrukturou. 

 

Celkový počet návštěvníků areálu SHZ Český Krumlov, památky UNESCO: 

Rok

2014

2015

2016

Počet návštěvníků

461 448

465 410

490 752

 

Zpracoval: Milan Antoš