Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English

Obsah

Možnosti  pronájmu prostor v areálu zámku Český Krumlov, památky UNESCO

Zájemci o využití zámeckých prostor pro konání kulturních a společenských akcí musí Správě hradu a zámku zaslat písemný požadavek, ve kterém charakterizují akci a sdělí podrobné informace (termín, délka trvání, počet účastníků, konkrétní prostor a další požadavky). Po oboustranném jednání, při kterém se konkretizují reálné možnosti a vzájemné požadavky, je podepsána nájemní smlouva o pronájmu prostor se Správou hradu a zámku Český Krumlov. Správa zámku následně dbá na osobní jednání a individuální přístup s každým jednotlivým klientem.

Kulturně-společenské aktivity na zámku Český Krumlov probíhají v zámeckých exteriérech a interiérech, které se vyznačují vysokou historickou hodnotou, a proto je kladen velký důraz na vhodnost akce a ochranu památkových hodnot. Veškeré akce se konají v odpovídajícím historickém prostředí a Správa hradu a zámku Český Krumlov preferuje vhodný charakter jednotlivých akcí. Vedle tradičních  akcí v historických prostorách (koncerty, semináře, výstavy), jsou možné i netradiční kombinace prostor a druhů akcí (exteriérová produkce kombinovaná se zážitkovou gastronomií, speciální prohlídka kombinovaná s koncertem atp.)

 

Pro konání kulturních a společenských akcí v areálu zámku Český Krumlov nabízíme:

 

II. zámecké nádvoříExteriérové prostory:

  • Zámecká nádvoří (I. - V. nádvoří zámku)

  • Zámecká zahrada (Letní jízdárna, Štěpnice, Dolní parter, Horní zahrada)

Interiérové prostory:

 1. Galerijní prostory

  • Mincovna


Mincovna - patro2. Konferenční prostory

 

Maškarní sál3. Koncertní prostory

 

Zrcadlový sál - barokní aranžmá4. Gastronomické prostory

 

Termíny vhodné k využití zámeckých prostor (interiérových a exteriérových prostor) v rámci kulturně-společenských akcí:

květen - září

 

Ceny za pronájem prostor se stanovují dohodou a celková cena zahrnuje: minimální cenu pronájmu prostoru, cenu sjednaných služeb a cenu spotřebovaných energií. Ceny zohledňují zda je akce jednorázová či dlouhodobá, standardní či nestandardní, rozlišují prezentační, kulturní a komerční charakter akcí.

 

Základní ceník pronájmu prostor v areálu Státního hradu a zámku Český Krumlov, památky UNESCO, pro kulturní, společenské, gastronomické a koncertní akce - rok 2018:

 

 

Zámecké interiéry 

Zážitková
gastronomie,  rauty ...
Koncertní a  jiné
kulturní využití
 
Maškarní sál 25.000 Kč  12.500 Kč
Zrcadlový sál 20.000 Kč  10.000 Kč
Kaple sv. jiří --------------   9.000 Kč
Renesanční síň     --------------       8.000 Kč
Mincovna - horní sál 11.000 Kč   9.500 Kč
Mincovna - sál přízemí   9.000 Kč   7.500 Kč
Mincovna - ostatní prostory Individuálně 

 

Zámecké exteriéry

 

 

 

Zámecká zahrada u fontány 25.000 Kč 23.000 Kč
Letní jízdárna 13.000 Kč   9.000 Kč
Štěpnice   8.000 Kč   5.200 Kč
Respirium   6.000 Kč   5.000 Kč
4. či 3. nádvoří (uzavřené pro veřejnost) 15.000 Kč 11.000 Kč
4. či 3. nádvoří (s přístupem veřejnosti)   4.000 Kč   2.000 Kč
2. nádvoří         0 Kč 22.000 Kč
Plášťový most   9.000 Kč          0 Kč

Uvedené částky jsou bez DPH, jejíž výše bude účtována dle platného Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

 

Kompletní poradenství, kontakt:

PhDr. Pavel Slavko
Vedoucí správy zámku
Zámek 59
381 01 Český Krumlov

Tel.: +420 380 704 712
E-mail: slavko.pavel@npu.cz

 

Milan Antoš
Pracovník vztahů k veřejnosti
Zámek 59
381 01 Český Krumlov
Tel.: +420 380 704 711
E-mail: antos.milan@npu.cz  
 
 
Tereza Hofbauerová
Provozní manager
Zámek 59
381 01 Český Krumlov
Tel.: +420 380 704 711
E-mail: hofbauerova.tereza@npu.cz

           

Ing. Ladislav Vokatý
Studijní centrum
Zámek 232
381 01 Český Krumlov
Tel.: +420 770 125 399


WWW:www.zamek-ceskykrumlov.cz www.zamekceskykrumlov.eu