Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English

Obsah

Státní hrad a zámek Český Krumlov

Zámek Český Krumlov_II. zámecké nádvoří - v popředí Hrádek a zámecká věžZámecká věž

Válcová šestipodlažní věž, ze dvou třetin obklopena obytným palácem Hrádku, spočívá na skále vystupující strmě nad latránským podhradím a tokem řeky Vltavy. Objekt je situován na rozhraní I. a II. nádvoří Státního hradu a zámku Český Krumlov.

Válcová hmota věže v jádře gotická, renesančně nastavěná, prozrazuje svůj vývoj ve svém vnějším vzhledu. Věž náleží nepochybně výstavbě v polovině 13. století, stejně jako přilehlý trakt. Nejstarší je spodní část v rozsahu přízemí a první patro. Lze připustit, že druhé patro vzniklo někdy ve 14. století. Třetí patro náleží prostoru renesanční zvonice, ale není Zámek Český Krumlov - pohled na věž, Hrádek a věž bývalého špitálního kostela sv. Joštavyloučen jeho gotický původ. Ve zvonici se totiž zachoval zvon s datem 1406. Věž byla do dnešní podoby dostavěna v roce 1581 bezpochyby podle projektu Baldassara Maggi z Arogna. Roku 1590 se uvádí výzdoba věže i Hrádku malířem Bartolomějem Beránkem-Jelínkem. Roku 1947 se provedla velká oprava a zabezpečení věže. V letech 1994  1996 byly malby věže zrestaurovány a zčásti zrekonstruovány a věž celkově opravena

Zámek Český Krumlov - pohled na Hrádek, věž, budovu Mincovny a Horní hrad od jihuZámecká věž je symbolem Českého Krumlova a je výrazem jeho bohaté historie a výtvarné krásy. Není náhodou, že světoznámý spisovatel Karel Čapek popisuje krumlovskou věž jako "nejvěžovatější věž" ze všech věží.

Dnes je věž zpřístupněna veřejnosti a poskytuje krásný výhled na Český Krumlov a blízké okolí.

 

Panoramatická kresba zámecké věžeTechnické údaje: 

 

Výška věže

54,5 m

Výška věže k ochozu

24,6 m

Výška věže od ochozu
ke korouhvi

29,9 m

Výška věže od hladiny Vltavy

86 m

Počet schodů

162

Počet schodů ve věži
(od dna hladomorny)

79

Počet sloupů na ochozu

19

Maximální průměr věže

12 m

Maximální tlouštka zdiva

3,7 m

Hloubka hladomorny

4,28 m

Vnější obvod ochozu

32,91 m

Vnitřní obvod ochozu

24,31 m

Celkový počet zvonů

6 ks

Věžní hodiny firmy Heinz, 1919

 

 

Zvony ve zvonicovém patře:                    
Počet zvonů - 4

 

   Hmotnost

    Vyroben

   Průměr

1. zvon

     1800 kg

        1406

   1,47 m

2. zvon

     1400 kg

        1671

   1,36 m

3. zvon

       410 kg

        1406

   0,84 m

4. zvon

         75 kg

        1744

   0,52 m

 

Zvony hodinového bití v lucerně zámecké věže :

Hodinové bití_celek_upr

 

Prohlídková expozice:

Zámek Český Krumlov_II. zámecké nádvoří_Zámecká věž - 1. podlaží1. podlaží věže :

Úzký gotický portál vstupu do věže ve výši prvního patra budovy Hrádku svědčí o skutečnosti, že původní gotická věž stála osamoceně, byla věží obranou a vstup do ní byl možný pouze přes dřevěnou lávku v patře. Jednotlivá podlaží tvoří dřevěná podlaha na mohutném trámovém roštu zapuštěným do obvodového kamenného zdiva.

                                                                                                                                                                           

Zámek Český Krumlov_II. zámecké nádvoří_Zámecká věž - hladomornaPod podlahou prvního podlaží do hloubky cca 5 m až na skalnaté podloží se nachází prostor původní hladomorny.

 

 

 

 

Zámek Český Krumlov_II. zámecké nádvoří_Zámecká věž - 2. podlaží - architektonické fragmenty2. podlaží věže :

Je přístupné po širším dřevěném schodišti a nejspíše plnilo funkci skladových či obytných prostor. Dnes jsou v malé místnosti uloženy části trámů, hrotnic, makovic a praporců, které bylo nutno nahradit při opravě věže v roce 1994.  

 

 

 

Zámek Český Krumlov_II. zámecké nádvoří_Zámecká věž_3. podlaží - model zámecké věže3. podlaží věže :

Je přístupné po velmi úzkém a nízkém kamenném schodišti, protože vnitřní prostory jsou zmenšené tloušťkou obvodového zdiva. Hlavní prostora není členěná příčkami, využívá celé obvodové dispozice podlaží věže, v širokých špaletách jsou na čtyři světové strany kruhová okna. Tato prostora byla nepochybně hlavní obytnou prostorou věže.

 

 

Zámek Český Krumlov_II. zámecké nádvoří_Zámecká věž - 4. podlaží4. podlaží věže :

Čtvrtým podlažím věže je zvonicové patro. Tato prostora je otevřena na všechny čtyři světové strany vysokými otvory zaklenutými na střední pilíř a z vnitřní strany jsou opatřeny plnými dřevěnými okenicemi. Na robustní trámové konstrukci zvonové stolice jsou zavěšeny čtyři zvony (původně pět zvonů). 

 

 

Zámek Český Krumlov_II. zámecké nádvoří_Zámecká věž - 5. podlaží - vyhlídkový arkádový ochoz5. podlaží věže :

Je přístupné po velmi úzkém a strmém kamenném schodišti a tvoří jeji kruhový ochoz věže s arkádovými oblouky sklenutých na 19 kamenných sloupů. Z ochozu věže je úchvatná vyhlídka na areál zámku a historické jádro města Český Krumlov. Vnitřní prostor podlaží byl v minulosti obytnou místností věžníka, který v určené hodiny troubil na trubku krumlovskou znělku, vykonával strážní službu a vyvěšoval prapory oznamující počasí toho dne. 

 

 

Zámek Český Krumlov_II. zámecké nádvoří_Zámecká věž - 6. podlaží - hodinový stroj6. podlaží věže :

Je prostora s věžními hodinami, hodinovým rozvodem na ciferníky do čtyř světových stran a rozvodem táhel s protizávažím pro chod věžních hodin a hodinového bití se zvony zavěšenými v otevřené lucerně věže. Tyto prostory již nejsou přístupné věřejnosti z důvodů bezpečnosti.

Zámek Český Krumlov_II. zámecké nádvoří_Zámecká věž - trámová konstrukce makovice zámecké věžeDnes odměřuje čas hodinový stroj  z roku 1919, firmy Heinz, který nahradil starší věžní hodiny ze 16. a 18. století, které jsou uloženy v tzv.Románské komoře.

Další informace ke krumlovské věži naleznete na https://castle.ckrumlov.cz

 

Zámek Český Krumlov_II. zámecké nádvoří_Zámecká věž - detail malířské výždoby - Mužský principZámek Český Krumlov_II. zámecké nádvoří_Zámecká věž - detail malířské výzdoby - Ženský principZámek Český Krumlov_II. zámecké nádvoří_Zámecká věž - detail plastické výzdobyZámek Český Krumlov_II. zámecké nádvoří_Zámecká věž - detail sochařské výzdobyZámek Český Krumlov_II. zámecké nádvoří_Zámecká věž - architektonický detail