Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English

Obsah

Zámek č. p. 62 - Krčma Markéta

Zámek č. p. 62 - Krčma Markéta_u zámecké zahrady_Zámek Český KrumlovObjekt využívaný původně jako "dům hlídače zámecké zahrady", dnes krčma Markéta, přiléhá z vnější strany k severozápadní zdi zámecké zahrady v místě, kde tzv. Horní zahrada přechází do níže položeného tzv. Dolního parteru. Stavení v sobě zahrnuje také objekt brány, která tvoří protiváhu hlavní vstupní bráně v jihovýchodní ohradní zdi zahrady.

 

Stavebně historický vývoj:

Při opravě fasády brány (č. p. 62) bylo zjištěno, že tato brána v minulosti obsahovala klenutý průjezd stejných rozměrů jako brána jihovýchodní. Později, pravděpodobně v souvislosti se stavbou vlastního domu, byl průjezd zazděn a vstup do objektu zajišťovaly pouze dveře v kamenném ostění.

Zámek č. p. 62 - Krčma Markéta - vstup ze zámecké zahrady_Zámek Český KrumlovExistence domu je doložena na plánu "Nové zahrady" (datovaného kolem roku 1702), který ukazuje oproti velmi zjednodušeně podané zámecké zahradě až překvapivě podrobně (ve zcela chybném měřítku) tento objekt. Stavení bylo přístupné pouze zvnitřku zahrady.

Ze vstupní síně byla přístupná světnice se třemi okny a dále místnost s pecí, osvětlená dvěma okny. Přes tuto místnost se chodilo do zadní světnice se dvěma okny.

K domu byla na severní straně ohradní zdi přistavěna kůlna, která byla přístupná zvláštním vchodem pouze zvnitřku zahrady. 

Zámek č. p. 62 - Krčma Markéta - interiér_Zámecká zahrada_Zámek Český KrumlovDům byl několikrát stavebně upravován, jak dosvědčují zachované záznamy z 19. a 20. století, avšak je doloženo, že po celou dobu své existence byl obydlím hlídače zámecké zahrady. Tuto funkci přestal plnit až v 70. letech 20. století. V té době zde bylo zřízeno WC pro návštěvníky zámecké zahrady a především Otáčivého hlediště. V letech 1988 - 1989, začala prostory objektu využívat skupina krumlovských šermířů, která začala dům opravovat a zřídila si zde klubovnu.  Prostory původní kuchyně vybavila stoly s lavicemi a stěny vyzdobila v rytířském stylu.

Zámek č. p. 62 - Kčma Markéta - interiér_Zámecká zahrada_Zámek Český KrumlovV roce 1992 se objekt přestal využívat jako klubovna a po menší stavební úpravě zde byla zřízena Rytířská krčma Markéta s rekonstruovaným ohništěm s původním dymníkem. V této podobě byla Markéta provozována až do konce roku 2011. V roce 2012 byla provedena další dílčí rekonstrukce, která objektu navrátila původní styl zahradního domku včetně jeho vnitřní výzdoby.

 

Zámek č. p. 62 - Krčma Markéta_u zámecké zahrady_Zámek Český Krumlov