Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English

Obsah

Zámek č. p. 61 - Dům zámeckého zahradníka, Oranžerie

Zámek č. p. 61 - Dům zámeckého zahradníka, Oranžerie_zásobní zahradnictví_Zámek Český KrumlovObjekt č. p. 61 se nachází na návrší, ležícím západně od budov V. zámeckého nádvoří. Je součástí areálu zásobního zahradnictví, v jehož severozápdním rohu je situován. 

 

Popis objektu:

Rozlehlá stavba přibližně obdélníkového tvaru přiléhá svou delší stranou ke komunikaci spojující zámek se současným hlavním vstupem do zámecké zahrady u křižovatky ulic K Zámecké zahradě a Důlní.

Stavení obsahuje tři odlišné části: západní přízemní (Oranžerie), střední jednopatrovou (Dům zámeckého zahradníka) - obě o stejné hloubce zastavění a dále torzo spodní části budovy skleníku na východě.

Zámek č. p. 61 - Oranžerie_zásobní zahradnictví_Zámek Český KrumlovOranžerie je dvoutraktová budova s pultovou střechou. Severní zděný trakt je okny otevřen do ulice. Je přístupný třemi samostatnými vstupy s kamennými ostěními. Fasáda je hladká, okenní otvory jsou rámovány malovanými šambránami. Jižní trakt Oranžerie má dřevěnou trámovou konstrukci. Většina jižní fasády je prosklená, menší část a mohutná fabiánová římsa je kryta prkny.

Dům zámeckého zahradníka je zděná patrová budova s valbovou střechou krytou šindelem. Vstupy do domu jsou dva - ze strany ulice a zevnitř zásobního zahradnictví. Oba mají kamenná ostění se stuhovou šambránou. Fasáda je hladká se třemi okenními osamy na severní, východní i jižní straně. Západní zeď je slepá - sousedí s Oranžérií.

 

Stavebně historický vývoj:

Jádro objektů pochází pravděpodobně z poloviny 18. století. Roku 1752 byl postaven rozsáhlý dvouprostorový skleník - Oranžerie o délce téměř 59 metrů a šířce 7,5 metru, obsahující rychlírnu (Triebhaus) a ananasovník. Mezi tyto dvě provozní části byl vestavěn přízemní domek pro zahradníka se sedlovou střechou, jež pronikala pultovou střechou Oranžerie. Z původního vybavení domu jsou dodnes zachovány trámové stropy v jeho severním traktu. Patrně v témže období byl zbudován navazující dlouhý zděný přízemní trakt pro zahradnický personál. V dalším období prošel objekt několika přestavbami. Starý ananasovník byl upraven na začátku 19. století i pro pěstování květin a vinné révy.  

Před rokem 1819 byl Dům zámeckého zahradníka zvýšen o jedno podlaží. V téže době byl pro bydlení upraven i jižní trakt tohoto objektu, který měl původně produkční funkci - jako součást Oranžerie. V roce 1844 byly v Oranžerii zřízeny nové topné kanály, zakryté litinovými deskami a starý skleník byl přestavěn. Po roce 1850 začala postupná degradace architektonického souboru budov. Rukou psané poznámky na plánu z roku 1879 představují návrh na demolici velké části Oranžerie, ke které později skutečně došlo. 

Proces postupného chátrání objektu č. p. 61 byl zastaven až rozsáhlou opravou mezi lety 1987 - 1992. Součástí oprav byla i dostavba Oranžerie v původním rozsahu.

 

Zámek č. p. 61 - Dům zámeckého zahradníka, Oranžerie_zásobní zahradnictví_Zámek Český Krumlov