Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English

Obsah

Zámek č. p. 176 - Dům zahradnických příručích

Zámek č. p. 176 - Dům zahradnických příručích_Zámecká zahrada_Zámek Český KrumlovBývalý domek zahradnických příručích se nachází v ulici K Zámecké zahradě, v sousedství současného hlavního vstupu do zámecké zahrady. 

 

Popis objektu:

Zděný přízemní objekt je přistavěn k ohradní zdi zámecké zahrady. Na severozápadní straně původního domku se nachází novodobá zděná kůlna se sedlovou střechou. Vnitřní prostory stavení jsou přístupné několika samostatnými vstupy, do jihozápadní štítové zdi jsou osazena dřevěná vrata. Dlouhá sedlová střecha je kryta bobrovkami, štíty jsou půlvalbové. Na jižní straně je velký vikýř s deštěným dveřním křídlem, původně se tudy do půdních prostorů dopravovalo seno. Fasáda je hladká, okenní a dveřní prostory jsou rámovány malovanou šambránou.  

 

Zámek č. p. 176 - Dům zahradnických příručích_Zámecká zahrada_Zámek Český KrumlovStavebně historický vývoj:

O počátku existence objektu není mnoho zpráv. Nejstarší plány zámecké zahrady z počátku 18. století v tomto prostoru žádnou stavbu mimo vlastní ohradní zdi neobsahují. Plán českokrumlovského zámku a jeho okolí (podle zaměření z roku 1785) ukazuje objekt již dnešních rozměrů, avšak ještě s pultovou střechou. Kratší strany střechy (kolmé k ohradní zdi zahrady) byly ukončeny valbou. V té době mělo stavení zřejmě pouze hospodářské využití.

Na plánu zámeckého vodovodu z roku 1833 je vyznačen přívod vody do nádržky v místě, kde se pravděpodobně nacházely stáje. Plán z roku 1910 ukazuje již i drobné hospodářské stavby přilepené k ohradní zdi zahrady na severovýchodní straně domku. Objekt byl v té době tvořen obytným stavením s předsíní a dvěma světnicemi po jejích stranách (vytápěny kachlovými kamny zaústěnými do tzv. kalhotového komína), stájí pro dobytek a stodolu. Po delším období chátrání byl objekt opraven roku 1984.

 

Zámek č. p. 176 - Dům zahradnických příručích_Zámecká zahrada_Zámek Český Krumlov