Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English

Obsah

Paraplíčko - fortifikace

Paraplíčko - fortifikace_zásobní zahradnictví_Zámek Český KrumlovTzv. Paraplíčko je dvoupodlažní zděný objekt obdélníkového půdorysu, ukončený na kratších stranách oválnými baštami. Je situován v jihozápadním rohu areálu zásobního zahradnictví. 

 

Popis objektu:

Střední část s pultovou střechou obsahuje sklepní prostor s valenou klenbou a dvěma klenebními pásy a dále dřevěnou přízemní nástavbu. Na obou koncích je tato část objektu uzavřena oválnými baštami. Jihozápadní bastion je otevřený, jihovýchodní bašta má suterénní část spojenou se sousedním sklepem. Druhé podlaží bašty je tvořeno parapetní zídkou a dřevěnou stříškou deštníkového tvaru, kterou je díky pákovému mechanismu možno zdvihnout z úrovně parapetu přibližně o jeden metr a umožnit tak návštěvníkovi krásný výhled na českokrumlovské panorama. 

 

Paraplíčko_zásobní zahrada_Zámek Český Krumlov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stavebně historický vývoj:

Původní pevnostní prvek pochází zřejmě z 15. století. Valená cihlová klenba s výsečemi je mladšího původu. Sklep byl posléze využíván jako skladiště zeleniny. 

Paraplíčko - zdvihací mechanismus v suterénu_Zásobní zahradnictví_Zámek Český KrumlovZpráva z roku 1815 se zmiňuje o rozhodnutí vybudovat "u staré bašty v dolní části kuchyňské zahrady (Plášťové zahrady)" otevřenou vyhlídku na město a okolí. Ke stavbě bylo přikročeno v roce 1824. Vyhlídka dostala během stavby kuželovitou, šindelem krytou střechu, jež spočívala na masivním dřevěném sloupu. Ten byl zapuštěn hluboko skrze klenbu sklepa, kde byl ukryt pákový mechanismus, umožňující pohyb střechy. Kolem parapetní cihelné zídky byla umístěna kruhová dřevěná lavice.

Paraplíčko - zdvihací deštníková střecha_Zásobní zahradnictví_Zámek Český KrumlovJiž v roce 1830 došlo k poruše mechanismu - dvě zvedací páky bylo nutno zkrátit a dát jim klikový tvar. Na přelomu 19. a 20. století vznikla nová dřevěná nástavba s pultovou střechou nad střední částí objektu.

Po II. světové válce objekt postupně chátral. V 70. letech 20. století byla opravena pultová střecha (místo šindele byla pokryta plechem). Na konci 80. let 20. století došlo i na obnovu stříšky Paraplíčka a zahájeny byly úpravy sklepení.

 

Paraplíčko - panoramatický výhled_Zásobní zahradnictví_Zámek Český KrumlovSoučasné využití:

V objektu je umístěna expozice Zahradního muzea a v souvislosti s probíhající rekonstrukcí vyhlídkové cesty svahem nad Rybářskou ulicí (projekt Horská zahrada), jejíž jedna větev by zde měla procházet, je uvažováno rovněž o adaptaci objektu pro poskytování služeb návštěvníkům zámku. 

Paraplíčko - expozice Zahradního muzea- zásobní zahrada_Zámek Český Krumlov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paraplíčko - expozice Zahradního muzea_Zásobní zahradnictví_Zámek Český Krumlov