Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English

Obsah

Letohrádek Bellarie

Letohrádek Bellarie_zámecká zahrada_Zámek Český KrumlovRokokový letohrádek, pod názvem Bellarie poprvé uváděný 31. 3. 1708, je situován mezi dvěma stromovými kulisami na západní straně nevelkého parteru disponovaného na příčnou osu zahrady. Protáhlá osmiboká stavba s otevřenou galerií v patře završuje dvojitou zahradní terasu.

 

Popis objektu:

Dvoupodlažní objekt letohrádku má mansardovou střechu, krytou šindelem. Střechu dále zdobí dvě měděné vázy a dvojice vikýřů s tzv. volskými oky (tj. oválnými okenními otvory). Na jižní fasádě se výrazně uplatňuje dvojité točité schodiště s kovaným zábradlím. Fasáda letohrádku je plasticky rozčleněna růžovými meziokenními lizénami a šambránami oken. Ve vodorovné rovině jsou štukové římsy doplněny bílými plochami s čabrakovými motivy. Šambrány okolo arkádových oken horního galeriového patra jsou zdobeny volutami. Ploché a vpadlé části fasády jsou v barvě holubičí šedi. Horní část fasády je završena fabionovou římsou.

Podnož letohrádku, horní obdélníková terasa, je přístupná dvěma dvouramennými schodišti. Opěrné zdi terasy a schodišť jsou členěny pilastry. Balustráda po obvodu terasy a schodišť je dekorována štukovými volutami. Všechny plastické články jsou bílé, ostatní plochy jsou v barvě holubičí šedi. 

Dolní terasa s opěrnými zdmi z lomového zdiva je přístupná ze strany parteru dvěma zalomenými kočárovými rampami. V místě osy pohledu na letohrádek je opěrná kamenná zeď dolní terasy doplněna nikou a drobnou fontánkou. Hrana jižní zdi této terasy a opěrné zdi kočárových ramp jsou korunovány kamennou profilovanou římsou. 

Letohrádek Bellarie_zámecká zahrada_Zámek Český Krumlov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Původní Fortiniho návrh letohrádku Bellarie z roku 1754Stavebně historický vývoj:

Předchůdce dnešního letohrádku, pavilon na zvýšené terase při severozápadní zdi zahrady, vznikl v letech 1690 - 1692.

Roku 1690 vylámal Václav Kouba, lamač kamene ze Záluží, skálu pro základy letohrádku. Hrubá stavba stála již na podzim a ůčty uvádějí, že střecha byla pokryta 8 000 šindely. 

Štukatér Michael Bianco vyzdobil následujícího léta rohy uvnitř kvadratury, na stropě vytvořil monogramy knížecích manželů - Jana Kristiána I. z Eggenberku a Marie Ernestiny ze Schwarzenbergu. Štíty budovy byly vyzdobeny rostlinnými motivy a plody.

Roku 1692 českokrumlovský malíř Melichar Hoffengut natřel dva chrliče ve tvaru draka zelenou barvou a přizlatil je. Dále na letohrádku namaloval 16 slepých oken a označil je čísly. Jinak na budově bylo 11 oken, zasklených 1 604 ks skleněných koleček.  

V roce 1708 zhotovil místní kameník Jan Plansker nové schodiště a kamnář Lethner postavil nová kamna.

Další úpravy zažil letohrádek až za vlády knížete Josefa I. Adama ze Schwarzenbergu.

Letohrádek Bellarie - místnost s mašinerií kouzelného stolu v suterénu_zámecká zahrada_Zámek Český KrumlovV roce 1746 byla zřízena zdviž na dopravu jídel ke "kouzelnému stolu" v přízemí, takže stolující nemuseli být obtěžováni služebnictvem.

Roku 1748 byla salla terrena (umělá jeskyně) v Bellarii vyzdobena štuky od Matyáše André a v následujícím roce vymalována Josefem Ledererem.  

V letech 1755 - 1757 byl letohrádek přestavěn v rokokovém stylu, zřejmě podle projektu Andrease Altomonte, jenž upravil původní návrh schwarzenberského políra Fortiniho. Zatímco dolní patro letohrádku zůstalo téměř beze změny, nástavba horního patra s otevřenou galerií proměnila stavbu v duchu dolnorakouského rokoka. Možným vzorem zdá se být Horní Belveder, palác Evžena Savojského. Autorem výmalby sálů obou nadzemních pater letohrádku je malíř František Jakub Prokyš.

Letohrádek Bellarie - sál II. patro_zámecká zahrada_Zámek Český KrumlovV horním galeriovém patře vytvořil Prokyš malbu iluzivní architektury, doplněnou vázami, girlandami a skupinami amorků. Mimořádné vdušnosti a lehkosti, jež malba vzbuzuje, bylo docíleno nejen použitím teplých barevných odstínů a souvislé řady žaluziových oken, ale také tím, že celý prostor horního patra je opticky otevřen především vzhůru - do modravé klenby nebes se vznášejícími se andílky, držícími květinové girlandy.

Letohrádek Bellarie - sál I. patro_zámecká zahrada_Zámek Český KrumlovVýmalba dolních sálů již zdaleka nepůsobí tak originálně. V první, větší místnosti, vymaloval sedm alegorických obrazů svobodných umění, na nichž se dvojice dam a pánů v rokokových kostýmech zabívají hudbou, geometrií, architekturou a jinými druhy umění. Tyto výjevy jsou zakomponoványdo zahradních scenérií, jejichž motivy byly čerpány z v té době známých předlohových grafik z Augsburgu. Ve vedlejším salónku s kouzelným stolem malíř otevřel stěny místnosti iluzivní malbou do zahrady, v níž nás zaujme muzicírující společnost.

Letohrádek Bellarie - jídelna I. patro_zámecká zahrada_Zámek Český KrumlovV následujících stoletích se Letohrádku Bellarie nedotkly žádné výrazné přestavby, v průběhu času se pouze postupně měnila barevnost fasády  a změn doznával rovněž styl zahradních úprav v okolí letohrádku.

Letohrádek Bellarie představuje vzácně dochovanou a současně velmi hodnotnou rokokovou zahradní stavbu, k níž můžeme v českých zemích jen stěží hledat obdobu. Bohužel tato jemná a křehká stavba trpí sousedstvím robustního a ve svém výrazu příliš technicistního objektu otáčivého hlediště. 

 

Současné využití:

Ve stejné době jako práce na novostavbě Otáčivého hlediště (dokončeny byly v roce 1993) byly ukončeny práce na opravě střechy a fasády letohrádku Bellarie. Zrekonstruována byla barevnost z rokokové fáze stavby. Do horní terasy letohrádku byly vyhloubeny podzemní prostory, využívané jako šatny pro herce a provozní prostory Jihočeského divadla. Na dokončení opravy stále čeká salla terrena v suterénu a především sály 1. a 2. patra, vyžadující restaurování nástěnných maleb.  

Letohrádek Bellarie - salla terrena (umělá jeskyně) v přízemí - současný stav_zámecká zahrada_Zámek Český Krumlov  Letohrádek Bellarie - černá kucnyně v suterénu - současný stav_zámecká zahrada_Zámek Český Krumlov  Letohrádek Bellarie - zdviž v suterénu umožňující obsluhu horního patra - současný stav_zámecká zahrada_Zámek Český Krumlov  Letohrádek Bellarie - šatny v suterénu - současné využití_zámecká zahrada_Zámek Český Krumlov