Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English

Obsah

Kaskádová fontána

Kaskádová fontána_zámecká zahrada_Zámek Český KrumlovKaskádová fontána je situována na svahu, který tvoří rozhraní Dolního parteru a Horní zahrady. Kaskádová fontána se sochami vodních božstev, balustrádami, vázami a alegoriemi čtyř ročních období korunuje čelo Horní zahrady.

Plán zámecké zahrady z roku 1750, jehož autorem byl knížecí zeměměřič Jan Jiří Plansker, ukazuje prostor, kde se dnes nachází Kaskádová fontána. Terasa Horní zahrady byla v té době vůči Dolnímu parteru vymezena opěrnou zdí (výškový rozdíl mezi terasami činí necelé 4 metry). Opěrná zeď se vůči Horní zahradě obracela balustrádou, zatímco její čelo z pohledu Dolního parteru tvořil travnatý svah. Balustráda byla v blízkosti ohradních zdí přerušena dvěma kočárovými rampami a v linii hlavní kompoziční osy jednoduchým schodištěm. Plán z roku 1750 dokládá existenci ještě původní raně barokní dispozice Dolního parteru na principu hvězdicového uspořádání cest.

Kaskádová fontána_zámecká zahrada_Zámek Český KrumlovStavba Kaskádové fontány, podle projektu vídeňského architekta Andrease Altomonta, byla zahájena roku 1750 v rámci celkové proměny českokrumlovské zámecké zahrady ve stylu vídeňského rokoka. Kamenické práce byly provedeny z mušlového vápence, dovezeného z dolnorakouského Eggenburgu, sochařem Matyášem Griesslerem za pomoci a dozoru sochaře a pozdějšího knížecího zahradního inspektora Jana Antonína Zinnera. V první fázi vznikla vlastní kaskáda o čtyřech úrovních s bohatou sochařskou výzdobou, sestávající z dekorativních váz a dominantní trojice soch vodních božstev. Voda pro fontánu byla přiváděna dřevěným potrubím z horního zámeckého rybníka. 

Dolnorakouský zámek Horní Belveder s kaskádovou fontánou v popředíVzhledem k Zinnerovu předchozímu působení ve službách prince Evžena Savojského ve vídeňském Belvederu a na zámku Schlosshof je možno považovat o něco starší soubor kaskádových fontán v zahradě Belvederu za předlohu českokrumlovské fontány. Dolnorakouské zámecké zahrady 1. poloviny 18. století vstřebaly a posléze tvůrčím způsobem trnsformovaly kompoziční principy jak rovinných klasicistních francouzských zahrad, tak plastičnost a bohatost barokních zahrad italských. Kaskádová fontána zaujímala dominantní místo v čele dolního broderiového parteru, doplněného ještě dalším vodním motivem - párem velkých osmibokých bazénů s vodotrysky. 

V roce 1762 byla po obou stranách Kaskádové fontány postavena nová balustráda dlouhá 176,37 metru a vysoká 63 centimetrů. Na parapetní zídce po obou stranách kaskády bylo umístěno dvacet různých dekorativních váz rovněž z eggenburského vápence. M. Griessler postavil v letech 1765 - 1766 na svahu po obou stranách kaskády schodiště. U cesty z horní do dolní části zahrady zhotovil čtyři sousoší představující roční období.

V roce 1765 muselo být vyměněno dřevěné potrubí, jehož krátká životnost způsobovala potíže i později. V roce 1785 byly položeny roury vrtané z borovicových kmenů v pěti řadách souběžně. U fontány byly zaústěny do litinových trub, vyrobených v železárnách ve Strašnicích.

Dlouhou tradici měl chov zlatých rybek v bazénech Kaskádové fontány - první intrukce k jejich chovu pocházejí z roku 1781.

Roku 1850 proběhla proběhla oprava fontány. V českokrumlovském zámeckém archivu se dochoval plán obnovy, navrhující opravu opěrných zdí horních tří bazénů kaskády a také balustrád podél schodiště.

Údržba zahrady ve 2. polovině 19. století byla ovlivněna nařízenými úspornými opatřeními.

Kaskádová fontána v roce 1922 - foto Seidel_zámecká zahrada_Zámek Český Krumlov Teprve v roce 1925 bylo schváleno restaurování váz na balustrádě restaurátorem Jindřichem Čapkem a o rok později restaurování Neptunova sousoší akademickým sochařem Josefem Váchou. V roce 1931 byla původní jílová izolace dna dolního bazénu kaskády nahrazena vrstvou betonu.

Další opravy proběhly na přelomu 60. a 70. let 20. století v rámci rekonstrukce zámecké zahrady. Opraveny byly balustrády, vyměněna izolace a restaurována sochařská výzdoba. V důsledku nedostatečné údržby se stav kaskády opět zhoršoval a sochařská výzdoba byla značně devastována.

V roce 1990 proběhlo restaurování štukové ornamentální výzdoby balustrády. V roce 1996 začala celková rekonstrukce Kaskádové fontány se záměrem obnovy významného architektonicko-sochařského komplexu, který patří mezi nejhodnotnější objekty svého druhu v českých zemích.

 

Kaskádová fontána_zámecká zahrada_Zámek Český Krumlov