Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English

Obsah

Zámek č. p. 177 - Renesanční dům

Zámek č. p. 177 - Renesanční dům_V. zámecké nádvoří_Zámek Český KrumlovRenesanční dům se nachází na V. zámeckém nádvoří, kde navazuje na západní část Zámeckého barokního divadla a uzavírá tak komplex zámeckých budov ze strany zámecké zahrady.

 

Popis objektu:

Budova je rozdělena do dvou křídel - menší (dvorní) je orientováno severním směrem, větší jednopatrové křídlo je orientováno jižním směrem. Celý objekt je zastřešen valbovou střechou s vikýři. Samotná budova není podsklepena, avšak umožňuje vstup do bývalých vinných sklepů, které leží již mimo budovu.

 

Zámek č. p. 177 - Renesanční dům a spojovací chodba do zámecké zahrady_Zámek Český KrumlovStavebně historický vývoj:

Nejstarší částí budovy je průčelní zeď v přízemí, orientovaná západním směrem (směrem k zámecké zahradě). Jsou to pzústatky původního gotického opevnění hradu, tzv. pláště, z poloviny 15. století. V přízemí je situována prostorná konírna, zastropená valenou klenbou.. Další prostory přízemí, kromě severního křídla, které je také barokní, jsou renesančního původu, zastropené původními klenbami.

Patro, které je již barokní dostavbou, má po novodobé rekonstrukci značně změněnou dispozici. Pouze v jižní části se zachovaly tři rokokové pokoje s původní výmalbou. Krov byl při této rekonstrukci zvednut a přestavěn. Krovem prochází spojovací chodba do zámecké zahrady.

 

Významné architektonické detaily:

Významným architektonickým prvkem je sama barokní konírna. U prostředního okna je umístěna nádrž na vodu s bohatým profilováním, která je nepochybně původní, barokní. Protilehlá stěna konírny je pravidelně členěna 22 výklenky s kamennými tesanými žlaby.

 

Historie obyvatel domu:

Původní účel ani dobu vzniku objektu neznáme. Jisté je, že v těchto místech původně stávalo gotické opevnění. Zmínka z roku 1587 uvádí hloubení sklepa, avšak není jisté, zda nad ním stál již Renesanční dům či ne. V letech 1680 - 1682 bylo při "renesančním domě" vystavěno zámecké divadlo a objekt byl využíván jako provozní zázemí nové budovy. V té době již sloužil jako prádelna a kuchyně. V letech 1750 - 1752 byla schwarzenberským polírem Fortinim zbudována knížecí konírna, přistavěno severní křídlo a nastavěno patro. V patře byly zřízeny byty. Z dochovaných zmínek víme, že zde bydlel například panský pojezdný Jouze a topič. V bytech Renesančního domu bydleli knížecí úředníci až do roku 1947. 

 

Zámek č. p. 177 - Renesanční dům - divadelní depozitář_V. zámecké nádvoří_Zámek Český Krumlov