Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English

Obsah

Zámek č. p. 177 - Zámecké barokní divadlo

Zámek č. p. 177 - Barokní divadlo_V. zámecké nádvoří_Zámek Český KrumlovZámecké barokní divadlo stojí na V. zámeckém nádvoří za hradním příkopem v blízkosti západního zámeckého křídla, se kterým je spojeno Plášťovým mostem s krytou spojovací chodbou vedoucí z Maškarního sálu do knížecí lóže zámeckého divadla.

 

Stavebně historický vývoj:

První dřevěná divadelní budova byla vybudována na V. zámeckém nádvoří za vlády knížete Jana Kristiána I. z Eggenberku v letech 1680 - 1682. V letech 1765 - 1766 nechal kníže Josef Adam I. ze Schwarzenbergu na jeho místě vybudovat novou, již kamennou budovu, která byla vybavena novým zařízením a dekoracemi. Projekt nového divadla vypracoval pravděpodobně Andreas Altomonte. Unikátní techniku na výměnu kulis a ostatních dekorací zhotovil vídeňský tesař Lorenz Makh, nástěnné malby, dekorace stropu, oponu a kulisy vytvořili vídeňští malíři Hans Wetschel a Leo Märkl. V letech 1966 - 1997 bylo divadlo uzavřeno pro veřejnost a po ukončení podstatné části restaurátorských prací byl v září roku 1997 zahájen zkušební prohlídkový provoz.

 

Barokní divadlo na zámku v Českém Krumlově reprezentuje vyspělou barokní scénu. Původní divadelní fond je dochován jak v předmětných reáliích - budova, hlediště, orchestřiště, jevišště, jevištní technika (mašinerie), dekorace, kostýmy, rekvizity, osvětlovací tělesa, hasicí technika atd., tak i v bohaté archivní dokumentaci - libreta, scénáře, texty, partitury, notový materiál, inventáře, účty, ikonografický materiál a jiné informace o divadelním životě v 17. - 19. století. 

Zámek č. p. 177 - Barokní divadlo - pohled do interiéru_V. zámecké nádvoří_Zámek Český Krumlov    Zámek č. p. 177 - Barokní divadlo - dolní mašinérie_V. zámecké nádvoří_Zámek Český Krumlov    Zámek č. p. 177 - Barokní divadlo - horní mašinérie_V. zámecké nádvoří_Zámek Český Krumlov

 

Současné využití: Prohlídková trasa Zámecké barokní divadlo

Prohlídková trasa zámecké barokní divadlo