Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English

Obsah

Plášťový most

Plášťový moc - celek_Zámek Český KrumlovMost "na plášti"  nebo také Plášťový most překlenuje hradní příkop na západní straně Horního hradu (Zámek č. p. 59 - Horní hrad) , kde stávalo opevnění zvané Plášť. Odsud je odvozen název mostu.

 

Popis objektu:

Stavba mostu stojí na mohutných kamenných pilířích s oblouky. Tři hlavní pilíře jsou protaženy nad komunikaci  mostu spojující IV. a V. zámecké nádvoří a podpírají dvě nad sebou jdoucí chodby.

Spodní chodba spojuje Maškarní sál se zámeckým divadlem a vrchní zámeckou obrazárnu se zámeckou zahradou. Komunikace horní spojovací chodby dále pokračuje přes krovy střech zámku až do minoritského kláštera na Latránu. Dnes je chodba neprůchodná.

Plášťový most_Zámek Český Krumlov    Plášťový most - úsek mezi Horním hradem a V. zámeckým nádvořím_ZámekČeský Krumlov    Plášťový most_horní spojovací patro do zámecké zahrady_Zámek Český Krumlov

 

Stavebně historický vývoj:

První zmínka o Plášťové chodbě pochází z poloviny 15. století. V té době se pravděpodobně jednalo pouze o most dřevěný.  Ještě z inventáře Rudolfa II. Habsburského se dovídáme o "padacím mostě Na plášti s bránou a brankou". Nový majitel krumlovského panství kníže Jan Kristián I. z Eggenberku započal roku 1686 s výstavbou nového dřevěného mostu přes plášť do horní zámecké zahrady. V roce 1706 byla rozestavěna první dřevěná verze kryté chodby do horní zahrady, spočívající na kamenných pilířích. Vstup do ní byl prolomen v obrazárně ve druhém patře zámku a tuto dispozici si chodba zachovala dodnes.V té době již existovalo zámecké divadlo propojené schodišti se spojovací chodbou. V letech 1707 - 1708 došlo k výstavbě druhé dřevěné chodby o patro níže, která vedla z Maškarního sálu do knížecí lóže zámeckého divadla. V blízkosti knížecí lóže se v pilířích plášťové chodby dochovaly toalety. Při vpádu francouzských vojsk do Českého Krumlova roku 1741 byla prý chodba nad Plášťovým mostem stržena. V letech 1748 - 1749 byla nižší chodba vylámána a postavena nová, o něco vyšší. Další zmínky pochází z roku 1764, kdy dochází k několikaleté přestavbě mostu. Jednalo se především o zbudování kamenného mostu ze IV. na V. zámecké nádvoří a opravy nižší chodby. Roku 1777 došlo k propojení chodeb v jeden celek, a to odříznutím krovu spodní chodby a jejím propojením s chodbou horní. Tím dostal most podobu, v jaké se nachází dnes.

Plášťový most s vyznačením spojovacích pater a technického mezipatra_Zámek Český Krumlov    Plášťový most - horní chodba z obrazárny do zámecké zahrady_Zámek Český Krumlov    Plášťový most - spodní chodba z Maškarního sálu do Barokního divadla_Zámek Český Krumlov