Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English

Obsah

Zámek č. p. 59 - Horní hrad

Zámek č. p. 59 - Horní hrad_III. a IV. zámecké nádvoří_Zámek Český KrumlovPortálem průjezdu z II. zámeckého nádvoří, nad kterým jsou osazeny tři znaky - rožmberský, eggenberský a braniborský, směřuje komunikace do prostoru tzv. Horního hradu. Soubor palácových budov obklopující III. a IV. zámecké nádvoří vznikal v jednotlivých stavebních etapách od poloviny 14. do 2. poloviny 18. století. Přes složitý stavební vývoj si budovy uchovaly renesanční charakter z doby svého největšího rozkvětu ve 2. polovině 16. století, z období vlády předposledního vladaře domu rožmberského Viléma z Rožmberka.

Charakteristický vzhled jim vtisklo působení architektů Antonia Ericera Vlacha, Baldassara Maggiho z Arogna či malíře Gabriela de Blonde.

Zámek č. p. 59 - Horní hrad_Zámek Český KrumlovNa otesaném skalním masivu jsou pod nádvořími vícepodlažní klenuté sklepy, které posloužily jako spolehlivý základ pro zdi palácových stavení, která dosahují výšky až několika desítek metrů. Pouze na několika místech, především ve východní části Horního hradu, zůstaly dochovány doklady o gotické stavební fázi. Jená se o kapli sv. Jiří a sv. Kateřiny, připomínané poprvé roku 1334, a gotickou místnost nejasného určení vedle tzv. Románské komory. Ostatní prostory jsou výsledkem stavebních aktivit ze 16. až 18. století.

Je pozoruhodné, že charakter reprezentativní a monumentální renesanční rezidence nejen, že nebyl stavebními úpravami 17. a 18. století setřen, ale naopak byl respektován. Mimo jiné o tom svědčí malby fasád obou zámeckých nádvoří, znázorňující alegorické a mytologické výjevy a osobnosti z řeckých a římských dějin. Práce na fasádách v 17. a 18. století nevedly k jejich likvidaci. V letech 1909 - 1912 byly z části zrestaurovány a doplněny schwarzenberským restaurátorem Theofilem Melicherem.

 IZámek č. p. 59 - Horní hrad_III. zámecké nádvoří_Zámek Český Krumlov    Detail renesanční výmalby III. zámeckého nádvoří_Zámek Český Krumlov    Zámek č. p. 59 - Horní hrad_IV. zámecké nádvoří_Zámek Český Krumlov      

 

Horní hrad má pro návštěvníky obzvláště velký význam, protože jsou zde zpřístupněny historické interiéry ze 16. - 18. století ve dvou samostatných prohlídkových trasách (I. prohlídková trasaII. prohlídková trasa) a interiéry tří pater Václavských sklepů s výstavou keramické tvorby.  

 

Zámek č. p. 59 - Horní hrad_III. a IV. zámecké nádvoří_Zámek Český Krumlov