Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English

Obsah

Zámek č. p. 59 - Zámecká věž

Zámek č. p. 59 - Zámecká věž_II. zámecké nádvoří_Zámek Český KrumlovZámecká věž, ze dvou třetin obklopená obytným palácem Hrádku, byla vybudována na skále vystupující strmě nad latránským podhradím a tokem řeky Vltavy na rozhraní I. a II. zámeckého nádvoří.

 

Popis objektu:

Jedná se o šestipodlažní válcovou věž. Spodní část, v rozsahu dvou prvních podlaží je výrazně širší a oddělená římsou od části vrchní. Stropy jsou zde původní povalové, z doby výstavby. Fasáda je zdobena malovanou bosáží. Druhé patro má rovněž povalový strop. Ve třetím patře je již strop jednoduchý trámový Zámek č. p. 59 - Zámecká věž_II. zámecké nádvoří_Zámek Český Krumlovse záklopem a v obvodovém zdivu jsou prolomena kruhová okna s polokruhově zaklenutými nikami. Čtvrté patro je zvonicové, vysokým prostorem se zvonovou stolicí se čtyřmi zvony. Páté patro je arkádovým ochozem klenutým valenou klenbou s trojúhelnými výsečemi. Renesančním portálem se vstupuje do místnosti dodatečně předělené příčkou a zastropené neckovou výsečovou klenbou. V šestém patře je prostor s hodinami osvětlený kruhovými okénky. Nad jednoduchým trámovým stropem je půdní prostor obsahující spodní část krovu. Na vrcholu je lucerna s osazenými zvony hodinového bití.   

 

Zámek č. p. 59 - Zámecká věž_II. zámecké nádvoří_Zámek Český KrumlovTechnické údaje:

Výška věže

54,5 m

Výška věže k ochozu

24,6 m

Výška věže od ochozu
ke korouhvi

29,9 m

Výška věže od hladiny Vltavy

86 m

Počet schodů

162

Počet schodů ve věži
(od dna hladomorny)

79

Počet sloupů na ochozu

19

Maximální průměr věže

12 m

Maximální tlouštka zdiva

3,7 m

Hloubka hladomorny

4,28 m

Vnější obvod ochozu

32,91 m

Vnitřní obvod ochozu

24,31 m

Celkový počet zvonů

4 ks

Věžní hodiny firmy Heinz, 1919

 

 

Zámek č. p. 59 - Zámecká věž - zvony ve zvonicovém patře_II. zámecké nádvoří_Zámek Český KrumlovZvony ve zvonicovém patře

Počet zvonů - 4

 

   Hmotnost

    Vyroben

   Průměr

1. zvon

     1800 kg

        1406

   1,47 m

2. zvon

     1400 kg

        1671

   1,36 m

3. zvon

       410 kg

        1406

   0,84 m

4. zvon

         75 kg

        1744

   0,52 m

 

Zámek č. p. 59 - Zámecká věž-zvony hodinového bití_II. zámecké nádvoří_Zámek Český KrumlovZvony hodinové bití v lucerně zámecké věže:

 

 

Stavebně historický vývoj:

Válcová hmota věže v jádře gotická, renesančně nastavěná, prozrazuje svůj vývoj ve svém vnějším vzhledu. Věž náleží nepochybně výstavbě v polovině 13. století, stejně jako přilehlý trakt. Nejstarší je spodní část v rozsahu přízemí a prvního patra. Lze připustit, že druhé patro vzniklo někdy ve 14. století. Třetí patro náleží prostoru renesanční zvonice, ale není vyloučen jeho gotický původ. Ve zvonici se totiž zachoval zvon s datem 1406. Do dnešní podoby byla věž dostavěna v roce 1581 podle projektu Baldassara Maggi z Arogna. Roku 1590 se uvádí výzdoba věže i Hrádku malířem Bartolomějem Beránkem - Jelínkem. Roku 1947 byla provedena rozsáhlá oprava a zabezpečení věže. V letech 1994 - 1996 byly zrestaurovány  a z části zrekonstruovány nástěnné malby a věž byla celkově opravena. 

Zámek č. p. 59 - Zámecká věž_ 1. podlaží_II. zámecké nádvoří_Zámek Český Krumlov     Zámek č. p. 59 - Zámecká věž - hladomorna_II. zámecké nádvoří_Zámek Český Krumlov    Zámek č. p. 59 - Zámecká věž - 2. podlaží_II. zámecké nádvoří_Zámek Český Krumlov    Zámek č. p. 59 - Zámecká věž - 3. podlaží_II. zámecké nádvoří_Zámek Český Krumlov    Zámek č. p. 59 - Zámecká věž - 4. podlaží_II. zámecké nádvoří_Zámek Český Krumlov Zámek č. p. 59 - Zámecká věž - 5. podlaží_II. zámecké nádvoří_Zámek Český Krumlov Zámek č. p. 59 - Zámecká věž - 6. podlaží_II. zámecké nádvoří_Zámek Český Krumlov Zámek č. p. 59 - Zámecká věž - krov_II. zámecké nádvoří_Zámek Český Krumlov

 

Významné architektonické detaily:

Zámecká věž je symbolem Českého Krumlova a výrazem jeho bohaté historie a výtvarné krásy. Objekty Zámecká věž (Zámek č. p. 59 - Zámecká věž) a Hrádek (Zámek č. p. 59 - Hrádek) jsou velmi bohaté na gotické a renesanční architektonické prvky.

Zámek č. p. 59 - Zámecká věž - detail malířské výzdoby - ženský princip Zámek č. p. 59 - Zámecká věž - detail malířské výzdoby - mužský princip Zámek č. p. 59 - Zámecká věž - detail plastické výzdoby Zámek č. p. 59 - Zámecká věž - detail sochařské výzdoby Zámek č. p. 59 - Zámecká věž - architektonický detail

 

Současné využití:

Dnes je věž veřejnosti zpřístupněna jako součást expozice Hradního muzea a poskytuje krásný výhled na Český Krumlov a blízké okolí.