Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English

Obsah

Zámek č. p. 59 - Nové purkrabství

Zámek č. p. 59 - Nové purkrabství_II. zámecké nádvoří_Zámek Český KrumlovBudova, v minulosti nazývaná Buchhalterie, se nachází na II. zámeckém nádvoří v místě bývalého hradního opevnění s branou a padacím mostem, které oddělovalo hrad od předhradí.

 

Popis objektu:

Jednopatrová cele podsklepená budova je tvořena dvěma křídly. Kratším jižním křídlem prochází brána, která ústí na most přes Medvědí příkop. Druhé, delší křídlo ohraničuje na severní straně téměř celé II. zámecké nádvoří až k budově Máselnice (Zámek č. p. 59 - Máselnice).Obě průčelí směrem do nádvoří jsou zdobena malbami z konce 16. století. Zbývající průčelí jsou navzdory architektonickým prvkům strohá. Příkrý krov nad oběma křídly je původní, renesanční.

 

Zámek č. p. 59 - Nové purkrabství_severní průčelí do I. zámeckého nádvoří_Zámek Český KrumlovStavebně historický vývoj:

Dům vznikl v rámci velkolepé renesanční přestavby krumlovského hradu za Vlády Viléma z Rožmberka. Stavební práce vedl slavný architekt své doby Baldassare Maggi z Arogna. Dostavěn byl roku 1578. V této době byla brána ještě opatřena padacím mostem. Průčelí vyzdobil malíř Gabriel de Blonde. Až do počátku 18. století zůstávala budova v podstatě beze změn. V roce 1708 došlo k prvním dispozičním změnám v obytné části patra. Roku 1760 byl zdvihací most přes Medvědí příkop nahrazen mostem kamenným se sochami a vázami. Roku 1800 bylo přestavěno patro obou křídel na učebny, kabinety, ubytovny a kuchyni knížecího Schwarzenberského hospodářského ústavu. Roku 1842 byla část přízemí severního křídla adaptována na kasino. Během této doby prošla budova ještě mnoha drobnými úpravami, avšak zásadní změnou byla až  úprava celé budovy v letech 1928 - 1931 pro přemístění zámeckého archivu a zámecké knihovny. 

 

Zámek č. p. 59 - Nové purkrabství - Zámecké lapidárium_I. zámecké nádvoří_Zámek Český KrumlovVýznamné architektonické detaily:

Budova obsahuje celou řadu architektonicky významných detailů. Jsou to především všechny původní renesanční prvky průčelí. Tesané portály, ostění oken, klenby, původní malby nádvoří a v nedávné době objevené a zrestaurované malované renesanční stropy a renesanční výmalba v prvním patře objektu. V suterénu severního křídla je klenutá prostora bývalých koníren (dnes Zámecké lapidárium), zabírající téměř celý půdorys, která nemá, s výjimkou Pražského hradu, co do velikosti v české zámecké architektuře obdoby.

 

 

Zámek č. p. 59 - Nové purkrabství - bývalá Šatlava_I. zámecké nádvoří_Zámek Český KrumlovHistorie obyvatel:

Nadzemní podlaží domu původně sloužila jako kanceláře a byty. Roku 1602 se zde připomíná také pekárna. Od počátku 17. století byl v patře vyhrazen byt pro vrchního hejtmana. V roce 1742 byla Schwarzenberská garda přeložena na krumlovský zámek a kasárna zřízena v přízemních místnostech na straně k Máselnici. Od roku 1752 se zde také slibně rozvíjel výčep panského piva. Roku 1800 byl v patře zřízen Schwarzenberský hospodářský ústav. V té době, až do rok 1803, bylo v suterénu východního křídla vězení (šatlava). V přízemí vedle kasáren bylo roku 1842 otevřeno kasino. Roku 1850 byl zrušen hospodářský ústav a místo něj zřízeny byty. Roku 1892 si nárožní místnost v patře najal spolek "Schlaraffia" pro podporu umění a humoru. V letech 1928 - 1931 prošel objekt celkovou úpravou pro umístění archivu a knihovny.   

 

Zámek č. p. 59 - Nové purkrabství_II. zámecké nádvoří_Zámek Český Krumlov