Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English

Obsah

Zámek č. p. 59 - Mincovna 

Zámek č. p. 59 - Mincovna (pohled od jihu)_Zámek Český KrumlovObjekt je situován na pokraji jižního svahu nad řekou Vltavou a uzavírá tak prostor II. zámeckého nádvoří. Jedná se o čtyřpodlažní budovu s tím, že díky svému umístění ve svahu je ze strany nádvoří jednopatrová se dvěma suterénními podlažími. Přízemí je většinou plochostropé a je rozděleno na dvě provozní části dvouramenným schodištěm. Podobná situace je i v patře. Oba suterény, nejstarší části objektu,  mají klenuté stropy a z jižní strany jsou osvětleny velkými okny.

 

Stavebně historický vývoj:

Celá budova je zachována v původním barokním slohu, pouze vnitřní dispozice je místy změněna klasicistními nebo novodobými příčkami. Mincovna prošla v době baroka několika přestavbami. Zřejmě nejvýznamnější z nich následovala po požáru v roce 1728, kdy na místě původní hrázděné horní stavby  byla vybudována zděná nástavba v dnešní podobě, dokončené roku 1731.

 

Zámek č. p. 59_II. zámecké nádvoří_Zámek Český KrumlovVýznamné architektonické detaily:

Nejzajímavějším architektonickým prvkem je bezesporu hlavní schodiště, které působí monumentálním dojmem. Schodišťová ramena jsou zaklenuta oválně valenými klenbami v patce s probíhající drobně profilovanou římsou. Nástupní podesta je klenuta křížovým polem. Zajímavé jsou dekorativní komíny, štukové výzdoby v přízemí a pozdně barokní skříně archivu, zachované v suterénu. 

 

Historie obyvatel domu: 

První zmínky o stavbě mincovny sahají do roku 1686, kdy kníže Jan Kristián I. z Eggenberku dává rozkaz k pokračování v pracích na mincovně. Dokončena byla stavitelem Jakubem Maggi až v roce 1693, a proto nebyla k zamýšlenému účelu (ražba mincí) nikdy využita. Nedlouho po dokončení stavby se stala obydlím lovčího. V roce 1720 zde byla zřízena ubytovna, kde sídlila Schwarzenberská garda, a k tomuto účelu bylo nastavěno hrázděné přízemí nade dvěma původními suterény.  Po roce 1731, kdy již stála mincovna v dnešní podobě, byl v celém horním patře situován byt lovčího a v přízemí se nacházela jeho kancelář. Později byla v patře zřízena kancelář stavebního úřadu a byty, v přízemí úřadovny místního soudu a lovčí úřad. Suterénní podlaží zůstala od roku 1729 v archivním využití.

 

Současné využití: 

Přízemí objektu je adaptováno pro provozní účely - umístění pokladen a prodeje propagace a suvenýrů. Fasády objektu a interiéry v patře jsou nyní obnovovány. Stavební a restaurátorská obnova Mincovny bude dokončena v prosinci letošního roku a na jaře roku 2022 zahájí v patře svůj provoz nová zámecká galerie.

 

Zámek č. p. 59 - Mincovna_II. zámecké nádvoří_Zámek Český Krumlov