Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English

Obsah

Zámek č. p. 59 - Máselnice

Zámek č. p. 59 - Máselnice_II. zámecké nádvoří_Zámek Český KrumlovObjekt máselnice se nachází pod Horním hradem (Zámek č. p. 59 - Horní hrad) na hraně původního druhého hradního příkopu mezi II. zámeckým nádvořím a Horním hradem.

 

Popis objektu:

Dům je jednopatrový, kvadratického půdorysu. Průčelí směřující do nádvoří jsou ozdobena renesančními štíty. Ze severní strany na dům navazuje přístavba, která s ním provozně již nesouvisí. Přízemí je zastropeno valenou klenbou a vstupuje se do něj polokruhově klenutým renesančním portálem. V místě portálu bývala dříve otevřená arkáda, dnes pouze analogicky naznačená na fasádě. V patře se nachází tři místnosti. Jedna z nich je klenutá a ostatní dvě mají dřevěné trámové stropy. V místnosti na jižní straně budovy se zachovala černá kuchyně renesančního původu. Do patra se díky terénní situaci vchází z venku, tesaným gotickým portálem. Tento spolu se zachovalými okny svědčí o gotickém původu objektu.

 

Stavebně historický vývoj:

Dům původně sloužil jako součást opevnění Horního hradu. Bývala zde schodišťová věž, ze které se po dřevěném padacím mostu vcházelo do Horního hradu. Dnešní podobu získala Máselnice za vlády posledních Rožmberků ve 2. polovině 16. století, kdy byla vybudována dřevěná chodba umožňující vjezd do Horního hradu. Máselnice tehdy pozbyla své komunikační a obranné funkce a objekt byl posléze využíván pro hospodářské účely. Upravovaly se zde mléčné produkty (máslo a sýry) pro zámecký personál. Od toho se odvíjí název budovy. Později zde byly úřednické byty.

Zámek č. p. 59 - Máselnice_II. zámecké nádvoří_Zámek Český Krumlov    Zámek č. p. 59 - Máselnice_II. zámecké nádvoří_Zámek Český Krumlov    Zámek č. p. 59 - Máselnice_II. zámecké nádvoří_Zámek Český Krumlov

 

Významné architektonické detaily:

Objekt upoutává pozornost svou renesanční sgrafitovou fasádou a renesančními štíty v průčelí. Patrný je gotický portál a sluneční hodiny na fasádě v průčelí.   

 

Zámek č. p. 59 - Máselnice_II. zámecké nádvoří_Zámek Český Krumlov