Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English

Obsah

Zámek č. p. 66 - Stará lékárna

Zámek č. p. 66 - Stará lékárna_I. zámecké nádvoří_Zámek Český KrumlovStará panská lékárna se nachází v místě původního opevnění ze 14. století. Hlavní průčelí směřuje do Latránu, avšak zadní trakt objektu je již součástí zástavby na I. zámeckém nádvoří. 

 

Popis objektu:

Dům je jednopatrový, situovaný ve svahu. Přízemí tak vychází pod úrovní I. zámeckého nádvoří a je v zadním traktu využíváno jako sklepy. Patro je na úrovni terénu nádvoří a jeví se z této strany jako přízemí. Průčelí domu směrem do Latránu má bohatou renesanční výzdobu, zatímco zadní barokní průčelí je mnohem chudší. Celá budova je zastřešena novodobým strmým krovem.

 

Zámek č. p. 66_I. zámecké nádvoří_Zámek Český KrumlovStavebně historický vývoj:

Nejstarší části domu vznikly patrně již ve 14. století. Důkazem toho jsou mnohé gotické prvky zachované především v přízemí. V období renesance prošel objekt několika přestavbami, o kterých sice nejsou dochovány žádné písemné zmínky, avšak stopy na budově o nich jasně hovoří. Jedna z přestaveb proběhla patrně po požáru v roce 1610, který tuto část zástavby Latránu zachvátil. K další zásadní stavební úpravě došlo v letech 1729 - 1730, kdy zde byla zřízena lékárna. Směrem do nádvoří byla přistavěna laboratoř a stávající interiéry byly adaptovány na prodejnu s pracovnou. Do roku 1915, kdy byla lékárna přestěhována do č. p. 46 (Zámek č. p. 46 - Nová lékárna), prošel objekt několika rekonstrukcemi, avšak bez zásadních změn. Roku 1915 byly v uvolněných prostorách v patře zřízeny dva byty a prostory přízemí při ulici byly upraveny na obchody. V letech 1937 - 1938 prošel objekt generální opravou.

 

Významné architektonické detaily:

Z architektonického hlediska je zajímavé především renesanční průčelí s bosovým portálem, který v minulosti zřejmě sloužil jako vjezd do dvora. V interiérech se dochovaly renesanční klenby a gotické portály.

 

Historie obyvatel:

První písemná zmínka o domě pochází z roku 1587. Před rokem 1575 patřil dům Dorotě Slepičkové z Radkovic, manželce rožmberského regenta Jakuba Krčína z Jelčan. Ten jej po její smrti zdědil a roku 1587 prodal krumlovské obci. Obec dům prodala roku 1588 sládkovi Jiříkovi Studničkovi, který zde pobýval do roku 1591, kdy dům prodal rožmberskému úředníkovi Bartoloměji Flisspachovi z Flisspachu. Od něj dům koupil rožmberský vladař Petr Vok, aby jej daroval svému služebníku Janu Hagenovi. Hagenův nobilitovaný syn, rytíř Jan Hagen ze Švarcpachu a Černodubu prodal dům roku 1635 knížeti z Eggenberku. Do počátku 18. století byl dům využíván k ubytování vyšších knížecích úředníků a v roce 1730 zde byla umístěna panská lékárna. V roce 1915 byla lékárna přestěhována do č. p. 46 a na jejím místě byly zřízeny byty a v přízemí obchod se sodovkou, prodejna panského mléka a později zelinářství. 

 

Zámek č. p. 66 - Stará lékárna_I. zámecké nádvoří_Zámek Český Krumlov