Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English

Obsah

Zámek č. p. 58 - Staré purkrabství

Zámek č. p. 58 - Staré purkrabství_I. zámecké nádvoří_Zámek Český KrumlovPanský úřednický dům, zvaný Purkrabský, je situován na vrcholu svahu I. zámeckého nádvoří, nalevo u zámeckých schodů.

 

Popis objektu:

Jedná se o jednopatrový, částečně podsklepený objekt s dvoupodlažními sklepy. Objekt je rodělen na dvě křídla. 

 

Stavebně historický vývoj:

Dům má nepradelný půdorys a odhalené prvky slohu gotického, renesančního a barokního. Přízemí si dodnes zachovalo renesanční ráz, a to především klenby a původní dvouramenné schodiště. Patro již nese stopy novodobějších přestaveb z 19. a 20. století. Svědčí o tom snížené stropy a změněná vnitřní dispozice. Nad východozápadním křídlem je zachován renesanční krov gotického typu. Na západní straně na něj navazuje spojovací chodba ze zámku jako součást bývalého přechodu do minoritského kláštera. Severní křídlo má krov mladší, barokní až klasicistní. Gotické a renesanční sklepy dosahují hloubky až 6,2 metru pod úrovní terénu I. zámeckého nádvoří.

 

Zámek č. p. 58 - Staré purkrabství_I. zámecké nádvoří_Zámek Český KrumlovVáznamné architektonické detaily:

Významným architektonickým detailem je gotické okénko, odkryté v horním podlaží za ohradní zdí, které svědší o gotických základech objektu. Dochováno je zde již zmiňované renesanční schodiště s křížovými hřebínkovými poli v přízemí, na mezipodestě a v patře s příčně valenou výsečovou klenbou. V patře a zčásti i v přízemí se předpokládá zachování starších, výtvarně hodnotných stropních konstrukcí nad sníženými podhledy.

 

Historie obyvatel domu:

Historie domu sahá zřejmě až do 15. století, avšak první písemná zmínka , kde je objekt uveden jako obydlí obročního písaře, pochází až z roku 1600. V roce 1624 sloužil dům již několika osobám - žil zde purkrabí spolu s písařem polesním, písařem důchodním a písařem sirotčím. Takto byl objekt užíván zřejmě až do 18. století, kdy se stal obydlím knížecího purkrabího, s nímž od konce 18. století dům obýval také výběrčí daní.   

 

Zámek č. p. 58 - Staré purkrabství_I. zámecké nádvoří_Zámek Český Krumlov