Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English

Obsah

Zámek č. p. 46 - Nová lékárna

 

Zámek č. p. 46 - Nová lékárna_I. zámecké nádvoří_Zámek Český KrumlovPopis objektu:

Dvoupatrová budova, z části podsklepená. Průčelí domu jsou renesanční se sgrafitovým členěním z roku 1556, zakončená atikou. Objekt je zastřešen krovem s vnitřními úžlabími. Západní částí objektu prochází bývalá spojovací chodba do minoritského kláštera, která dále pokračuje patrem sousední Červené brány.

 

Stavebně historický vývoj:

Zděné jádro objektu pochází ze 14. století. Radikální přestavbou prošel objekt ve 20. nebo 30. letech 16. století, kdy bylo navýšeno druhé atikové patro. Ozdobné ukončující štíty pocházejí z doby pozdější a souvisí zřejmě se vznikem sgrafitové fasády roku 1556. V klasicismu bylo vestavěno druhé patro a objekt byl staticky zajištěn táhly a podezděním základů. V roce 1913 byla v přízemí zřízena lékárna, z této doby pochází i výkladec na straně do Latránu a tři rozměrná okna z boku. V 50. letech 20. století byla místo lékárny zřízena kotelna a do strany I. zámeckého nádvoří toalety. Později byl zastavěn dvorek vestavbou trafostanice (dnes WC). V roce 2000 byla obnovena fasáda a střechy.

 

Významné architektonické detaily:

Mezi nejcennější prvky patří tesaná ostění oken a sgrafitová výzdoba fasády. V interiéru, vlevo od vstupní síně, je dochován gotický portál.

 

Zámek č. p. 46 - Nová lékárna_I. zámecké nádvoří_Zámek Český Krumlov