Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English

Obsah

Zámek č. p. 232 - Bývalé stáje

 

Zámek č. p. 232 - Bývalé konírny_I. zámecké nádvoří_Zámek Český KrumlovPopis objektu:

Nepodsklepená jednopatrová budova s vestavěným novodobým podkrovím. Vnější výraz budovy pochází z přestavby roku 1878. Původním krovem kdysi procházela spojovací chodba spojující zámek s minoritským klášterem.

 

Stavebně historický vývoj:

Základní obvodové zdivo budovy zřejmě pochází až z doby renesance, avšak je pravděpodobné, že již ve středověku zde stávala stáj menších rozměrů. V období renesance byla úroveň stájí v přízemí o něco níže pod úrovní terénu I. nádvoří. Nad klenbami byla tři patra včetně podkroví využívána jako sýpka. Kromě statického zajištění v roce 1717 neprošla budova výraznými stavebními úpravami až do roku 1878, kdy byla tehdy "zásobní stáj" přestavěna. Úroveň podlahy přízemí byla srovnána s úrovní nádvoří, strženy byly stávající klenby a vznikla třílodní sloupová síň s křížovými klenbami. Takto byl prostor stáje řešen v obou krajních traktech. Prostřední trakt i nadále sloužil jako vstupní. Nad klenbami bylo navrženo jediné plochostropé patro. V roce 1938 byl zrušen stájový provoz a budova byla adaptována na kancelářské prostory. V průběhu roku 1939 si však místní stranická organizace nacistické NSDAP vybrala pravou polovinu přestavované stáje pro zřízení slavnostní shromažďovací haly, která zde byla zřizována až do roku 1944. Ostatní prostory byly přestavěny podle původního plánu na kanceláře. Roku 1946 převzala kanceláře správa velkostatku a v 50. letech složky veřejné bezpečnosti. Později působila v prostorách Sloupové síně prodejní galerie Doxa, prezentující originální a osobitá díla sklářského řemesla ve spektru od užitného umění až k uměleckým originálům českého výtvarného umění a designu. Zbývající kapacita budovy zůstala nevyužita a chátrala. V letech 2015 - 2016 prošel objekt citlivou rekonstrukcí ve stylu 40. a 50. let minulého století a vznikl prostor pro studijní pobyty, konference a setkání odobrníků z tuzemska i ze zahraničí.  

 

Současné využití:

Studijní centrum Český Krumlov

 

Zámek č. p. 232 - Bývalé konírny_I. zámecké nádvoří_Zámek Český Krumlov