Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English

Obsah

Zámek č. p. 184 - Nemocnice

Zámek č. p. 184 - Nemocnice_I. zámecké nádvoří_Zámek Český KrumlovDům č. p. 184 se nachází na západním konci řadové zástavby původních hospodářských objektů, v prostoru bývalého předhradí, dnešního I. zámeckého nádvoří, na místě úzkého průchodu do Jelení zahrady. 

 

Popis objektu:

Budova obsahuje dvě odlišné části - západní jednopatrovou a východní přízemní. Obě dvě části byly původně provozně samostatné. Západní budova má větší hloubku zastavění a je zastřešena falešnou mansardovou střechou. Menší přízemní budova má jednoduchou sedlovou střechu.

 

Stavebně historický vývoj:

Nejstarší část objektu je bezpochyby gotická hradba obsažená v severním průčelí zdi. K té byl nejpozději v roce 1600 přistavěn přízemní objekt v rozsahu západního křídla. První patro pochází z roku 1731 podle dones zachovaného projektu schwarzenberského políra Fortiniho. Další významnou barokní přestavbou prošel objekt po požáru v roce 1774. V období klasicismu byla přistavěna východní část.

 

Významné architektonické detaily:

Za povšimnutí stojí vstupní portál v přízemí a stuhové šambrány oken v patře západního křídla.

 

Historie obyvatel domu:

V 18. století se objektu říkalo stará truhlárna. Název zřejmě pochází z doby mezi lety 1560 - 1640, kdy zde bydlel truhlář, a poté do počátku století jiný panský služebník.  Dne 23. 12. 17774 vypukl pod truhlárnou, v domě č. p. 65 (Zámek č. p. 65 - Pivovar), požár, který zničil také dům č. p. 184. V roce 1775 prošel objekt pod vedením stavebního inspektora von Reisingera obnovou a od té doby byla v patře umístěna nemocnice a přízemí byt a dílna dvorního truhláře. Po polovině 19. století už truhlárna v přízemí nebyla a roku 1862 stavitel J. Aulitzky upravoval v části přízemí byt panského vodáka (odborník na vodovody) a v patře dva záchody pro nemocnici. Na přelomu 19. a 20. století byla nemocnice přemístěna a na jejím místě byly zřízeny byty.

 

Zámek č. p. 184 - Nemocnice_I. zámecké nádvoří_Zámek Český Krumlov