Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English

Obsah

Kašna na I. zámeckém nádvoří

Kašna na I. zámeckém nádvoří_Zámek Český KrumlovKašna se nachází uprostřed parčíku na I. zámeckém nádvoří, bývalém rejdišti. Přesná doba vzniku této kašny není známa, avšak podle pětilisté růže na středním sloupku pod vodním výtokem lze předpokládat, že byla zbudována před rokem 1601, kdy rožmberský vladař Petr Vok odprodal krumlovské panství císaři Rudolfovi II. Habsburskému. Dalším vodítkem, umožňujícím datovat dobu vzniku kašny, může být zavedení vody do těchto míst v letech 1560 - 1561. Kašna je datována rokem 1561. 

Kašna původně stávala na jiném místě, pravděpodobně před dnešními objekty kovárny a ledárny, tedy poněkud dále severozápadním směrem. Na počátku 17. století přestala kašna dočasně plnit svou funkci. V té době tak vyvstala potřeba vlastního vodního zdroje uvnitř hradeb, nezávislého na zdrojích vnějších. Těmto požadavkům vodovod z hory Kletě, kterým byla kašna napájena, nevyhovoval a proto byla v letech 1618 - 1619 vykopána na rejdišti studna nová. Někdy ve druhé polovině 17. století byla kamenná kašna znovu uvedena do provozu. V roce 1853 byl na příkaz knížete Jana Adolfa II. ze Schwarzenbergu upraven celý prostor rejdiště. Zahrádky, které tehdy zaplňovaly celý tento prostor, byly zrušeny, přilehlé kočárovny byly opraveny a terén I. zámeckého nádvoří byl vyrovnán. Do středu takto upraveného nádvoří byla přesunuta kašna a okolí bylo osázeno stromy.

Dnes již mohutné a vzrostlé stromy společně s kašnou tvoří malou klidovou zónu na hlavní přístupové komunikaci do zámeckého areálu.  

 

Kašna na I. zámeckém nádvoří_Zámek Český Krumlov