Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English

Obsah

Vítek II. z Krumlova (†1293)

Vítek z Krumlova, zvaný též Vítek ze Skalice, byl synem Budivoje I. z Krumlova a Perchty z Falkenštejna a také starším bratrem Záviše z Falkenštejna. Za vlády krále Václava II. byl purkrabím na hradě Hluboká, nejvyšším maršálkem a podkomořím Českého království. Do výnosného úřadu podkomořího se Vítek dostal díky vlivu svého mladšího bratra Záviše, králova otčíma, zřejmě okolo roku 1284. Jeho dvorská kariéra úzce souvisela se Závišovým vzestupem a zanikla s jeho zatčením - počátkem roku 1289 již Vítek úřad podkomořího nezastával.

Na rozdíl od mnohých jiných zůstal Vítek bratrovi, společně se švagrem Hroznatou, věrný a na královu žádost o vydání královských hradů zareagoval povstáním, kterého se zúčastnila větší část Vítkovců. Hlavním cílem útoků vítkovského uskupení byly statky pražského biskupa. Biskup Tobiáš si králi stěžoval na Vítka z Krumlova a Hroznatovy syny, že vypálili Pelhřimov a totéž společně s loupením provedli v Týně nad Vltavou, kde v okolních vsích zajali vesničany a odvezli je do Budějovic.Vítek také zajal biskupova bratra Čeňka z Kamenice. Václav II. na vzniklou situaci zareagoval soudem, který Vítka s bratry v nepřítomnosti odsoudil, prohlásil je psanci a zbavil je majetků. Spoutaného Záviše nechal v doprovodu svého nevlastního bratra Mikuláše Opavského objíždět do té doby nevydané královské hrady. Vévoda Mikuláš hrozil vzbouřencům Závišovou popravou, pokud nebudou hrady vydány. U hradu Hluboká, hájeného Vítkem II. z Krumlova, s pohrůžkou pohořel a Záviše zde nechal skutečně popravit. Vítek na bratrovu popravu zareagoval stětím biskupova bratra Čeňka z Kamenice.

Potrestání vzbouřenců po Závišově popravě bylo pravděpodobně zažehnáno přímluvou Jindřicha I. z Rožmberka, který s panovníkem vyjednal podmínky smíru. Na podzim roku 1290 Václav odsouhlasil dar vyšebrodskému klášteru za spásu Závišovy duše, bratranci popraveného směli zůstat na Krumlově a bratři Budivoj, Henclín a Vítek odešli hledat azyl. Dle Otakara Štýrského se Vítek II. z Krumlova snažil najít místo u dvora Rudolfa Habsburského ve Vídni, odkud byl vypovězen. Poté odešel do uherského království, kde zemřel.