Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English

Obsah

Paulina Charlota z Arenbergu

(1774 - 1810)

Paulina Charlota rozená princezna z AhrenberkuPaulina pocházela z belgické šlechtické rodiny. Za knížete Josefa Jana se provdala roku 1794 na zámku Haverlé v Belgii. Mezi ostatními současnicemi vynikala nejen výjimečnou inteligencí a uměleckým nadáním, ale také ve své době neobvykle pokrokovými názory, které si přinesla ze své domoviny.

Čechy, kam svého muže následovala se jí zprvu zdály drsné a nehostinné, avšak později si je oblíbila a se svým chotěm často pobývala zejména na zámcích v Českém Krumlově, na Hluboké a v Třeboni.

Jejím osobním učitelem kresby a malby byl schwarzenberský dvorní malíř Ferdinand Runk (1764 - 1834), který knížecí pár doprovázel na inspekčních cestách po rozlehlých schwarzenberských panstvích. Tam v letech 1803 - 1810 prováděl "topograficky přesnou dokumentaci krajiny a staveb", a to v podobě vedut. Paulina byla Runkovou nadanou žákyní. Dodnes jsou zachována alba jejích kreseb a grafiky, které vznikly na jejich základě, byly vytištěny nejen technikou mědirytu na papíře, ale také na porcelánové talíře v Paříži.

Drama na plese v Paříži idealizované neznámým umělcemKněžna Paulina, za patnáct let manželství, porodila tři syny a šest dcer. Tragickou se pro ni stala účast na pařížském plese, pořádaném jejím švagrem Karlem I. Filipem ze Schwarzenbergu na počest sňatku císaře Napoleona Bonaparte s habsburskou arcivévodkyní Marií Luisou. Poté, co v tanečním sále vypukl požár, chtěla Paulina zachránit svou dceru a sama v plamenech nalezla smrt. V té době čekala svého desátého potomka.

Josef Jan se po manželčině tragické smrti již nikdy neoženil a o svou početnou rodinu pečoval se svou mladší, nikdy neprovdanou, sestrou Eleonorou Žofií.

 

 

Zdroj:

Schwarzenbergové primogenitura 1790 - 1950                                       

Vydal NPÚ, ú.o.p v Českých Budějovicích náměstí Přemysla Otakara II. 34, České Budějovice                                                                   

Ediční řada Didactica, svazek č. 6, vydání první                               

České Budějovice 2009