Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English

Obsah

Kníže Josef II. Jan Nepomuk ze Schwarzenbergu

(1769 - 1833)

kníže Josef II. Jan Nepomuk ze SchwarzenberkuPrvorozený syn knížete Jana I. Antonína ze Schwarzenbergu a Marie Eleonory, rozené hraběnky Oettingen-Wallerstein, kníže Josef II. Jan nepomuk ze Schwarzenbergu se ujal správy majetků primogenitury v roce 1789. 

Navázal na započaté dílo svého otce a dokončil stavbu Schwarzenberského plavebního kanálu na Šumavě a pokračoval v cíleném budování nových vodních cest na Šumavě. Schwarzenbrský neboli Vídeňský plavební kanál spojoval jižní Šumavu přes řeku Grosse Muhl a Dunaj s Vídní a využíval se k přepravě dřeva ze schwarzenberských revírů. Tak mohla být Praha i Vídeň zásobována dřívím ze Šumavy a šumavské lesy mohly být efektivně využívány.

Portál Schwarzenberského plavebního kanálu - Jelení VrchyBěhem vlády knížete Josefa II. došlo na jeho jihočeském panství k řadě důležitých opatření, z nichž je krom dostavby zmíněného Schwarzenberského kanálu nutno uvést zejména založení lesnické školy ve Zlaté Koruně (v roce 1800) a založení hospodářského ústavu v Českém Krumlově (v roce 1801), kde se vzdělávali budoucí úředníci schwarzenberských a jiných velkostatků. Stejně jako jeho otec se i kníže Josef II Jan ze Schwarzenbergu plně věnoval správě a rozvoji rodových majetků a nikdy nezastával významnější funkce u císařského dvora ve Vídni.

Návrh uniformy pro studenty Schwarzenberského hospodářského ústavu z roku 1820 - SOA Třeboň, pobočka ČKKníže Josef II. se oženil s belgickou princeznou Paulinou z Ahrenbergu (1774 - 1810) a během šestnácti let společného života se jim narodilo 9 dětí, z toho 3 synové a 6 dcer. Kněžna Paulina tragicky zahynula ve věku 36 let na plese v Paříži, který pořádal její švagr, tehdejší rakouský vyslanec, kníže karel I. Filip ze Schwarzenbergu, na počest císaře napoleona s rakouskou arcivévodkyní Marií Luisou, 1. července roku 1810.

 

Zdroj:

Schwarzenbergové primogenitura 1790 - 1950                                       

Vydal NPÚ, ú.o.p v Českých Budějovicích náměstí Přemysla Otakara II. 34, České Budějovice                                                                   

Ediční řada Didactica, svazek č. 6, vydání první                               

České Budějovice 2009