Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English

Obsah

Kníže Jan Nepomuk II. ze Schwarzenbergu (1860 - 1938)

Byl synem Adolfa Josefa ze Schwarzenbergu  a Idy z Liechtensteinu. V letech 1883 - 1884 studoval lesnictví na Mnichovské univerzitě. Od roku 1891 byl členem sněmu Království českého a ještě téhož roku byl za šumavské okresy zvolen poslancem do říšské rady ve Vídni. Roku 1889 se oženil s Terezií z Trattmansdorfu-Weinsbergu (1870 - 1945). Od roku 1903 byl generálním pomocníkem svého otce Adolfa Josefa a spravoval většinu rodových statků. Po smrti svého otce se roku 1914 stal dědičným členem rakouské panské sněmovny, kde působil do konce I. světové války.

Jako poslanec se zasloužil o výstavbu šumavských drah. Za jeho podpory byly vystavěny železnice z Českých Budějovic do Horní Plané, z Prachatic do Vodňan, ze Strakonic do Volyně a Vimperka. Pro potřebu grafitových dolů v okolí Černé v Pošumaví a Mokré nechal v letech 1894 - 1895 zbudovat úzkokolejnou trať, později prodlouženou, která se dnes nalézá na dně Lipenské přehrady. Z podnětu Jana Nepomuka II. byla roku 1904 zbudována též úzkokolejka k chýnovské vápence, která byla užívána až do ukončení provozu vápenky v roce 1964. V roce 1908 se stal předsedou správní rady Místních drah pošumavských. Velkého uznání se mu dostalo za financování lazaretního vlaku pro fronty I. světové války a vydržování vojenské nemocnice v zázemí.

Kromě činnosti v zákonodárných sborech pracoval v nejrůznějších  vědeckých, kulturních a sociálně-humanitárních organizacích, které také finančně podporoval. Nechal pečovat o starou schwarzenberskou rezervaci Boubín a zabýval se rovněž péčí o památky. Dobovým způsobem nechal restaurovat nástěnné malby na zámcích v Českém Krumlově, Kratochvíli a Třeboni. Do pražského chrámu sv. Víta věnoval roku 1929 okno s vitráží svého i rodového patrona sv. Jana Nepomuckého od Karla Svolinského. Patřil také mezi nejštědřejší  podporovatele českobudějovické hvězdárny, (otevřena v roce 1937).

Po vzniku samostatného československého státu řešil problémy spojené s realizací zákonů o pozemkové reformě. V letech 1922 - 1931 mu byla vyvlastněna řada velkostatků (Citoliby, Dlouhá Ves-Prášily, Jinonice, Mšec, Netolice a zkonfiskováno bylo téměř celé třeboňské panství). Zbytek statků byl následně přičleněn k hlubockému panství.

V roce 1923 Jan Nepomuk II. předal správu rodového majetku synu Adolfovi. Zámek v Třeboni, kde do té doby knížecí pár se svými potomky trávil několik měsíců v roce a zejména Vánoce, zůstal opuštěný a pronajímán byl letním hostům k rekreaci. Od roku 1923 rodina slavila Vánoce v nově zakoupené vile na italské Riviéře. Kníže Jan Nepomuk zemřel na počátku II. světové války ve svém rodném městě Vídni.     

 

Zdroj:

Schwarzenbergové primogenitura 1790 - 1950                                       

Vydal NPÚ, ú.o.p v Českých Budějovicích náměstí Přemysla Otakara II. 34, České Budějovice                                                                   

Ediční řada Didactica, svazek č. 6, vydání první                               

České Budějovice 2009