Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English

Obsah

Kníže Jan I. Antonín Nepomuk ze Schwarzenbergu (1742 - 1789)

kníže Jan I. Antonín Nepomuk ze SchwarzenberkuPrvorozený syn knížete Josefa I. Adama Jana Nepomuckého ze Schwarzenbergu a Marie Terezie, rozené princezny z Liechtensteinu, se ujal vlády v roce 1782.

Na rozdíl od většiny svých předků nezastával žádné významnější funkce u císařského dvora a věnoval se především správě rodového majetku. Při hospodaření používal nové formy, zaváděl nové kulturní plodiny (jetel, vojtěška) a začal s plánovitým hospodařením s lesy. V letech 1787 - 1789 začal s výstavbou Schwarzenberského plavebního kanálu, který spojil Dunaj s Vltavou a jímž se plavilo dříví ze schwarzenberských krumlovských a vimperských lesů do železáren ve Štýrsku. Stavbu svěřil svému dvornímu staviteli Josefu Rosenauerovi, rodákovi z nedalekých Chvalšin. Panování knížete Jana Antonína bylo sice velmi krátké (pouhých 7 let), ale pro rodový majetek velmi závažné.

Se svou manželkou, hraběnkou Marií Eleonorou z Oettingen-Wallersteinu (1747 - 1797) měl 8 synů a 5 dcer, čímž nabyla platnost rodová závěť knížete Ferdinanda Viléma Eusebia ze Schwarzenbergu z roku 1703 o rozdělení rodového majetku do dvou větví. V roce 1802 byl schwarzenberský majetek rozdělen mezi prvorozeného Josefa (primogenitura - starší větev krumlovsko-hlubocká) a druhorozeného Karla I. Filipa (sekundogenitura - mladší větev orlicko-zvíkovská).

 

Zdroj:

Schwarzenbergové 1615 - 1789                                                    

Vydal NPÚ, ú.o.p. v Českých Budějovicích náměstí Přemysla Otakara II. 34, České Budějovice                                                                   

Ediční řada Didactica, svazek č. 3, vydání první                               

České Budějovice 2009