Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English

Obsah

Kníže Jan Antonín I. z Eggenberka (1610 - 1649)

kníže Jan Antonín I. z EggenberkuSyn knížete Jana Oldřicha I. z Eggenberka a Marie Sidonie z Tanhausenu se po vzoru svého otce uplatňuje jako vynikající politik a diplomat. Po otci zdědil veškerý majetek a také funkci zemského hejtmana v Krajině. Císař Janu Antonínovi propůjčil titul tajného rady a udělil mu Řád zlatého rouna.

V roce 1638 byl pověřen mimořádným diplomatickým posláním do Říma, jehož účelem bylo oznámit papeži Urbanovi VIII. volbu Ferdinanda III. římským králem.Jedinečná památka a upomínka na tuto diplomatickou cestu, zlatý kočár, stojí dnes v Eggenberském sále českokrumlovského zámku.

Kníže, ač katolík, se oženil s protestantkou Annou Marií, markraběnkou braniborskou, se kterou splodil 2 syny a 2 dcery.

Na sklonku svého života usiloval o velmi důležitou záležitost, totiž aby směl na říšském sněmu zasedat na lavici vyhrazené říšským stavům. Podmínkou pro uplatnění této možnosti bylo získání suverenity na některém území, podléhajícím bezprostředně říši a panovníkovi. Eggenberkovi bylo v polovině 40. let 17. století odstoupeno území hejtmanství Gradiška a území Aquilee, zaujímající 2 města a 17 vesnic, s povinností udržování vojenské pevnosti Gradiška, s anulováním eggenberských výloh při zmíněné diplomatické cestě do Říma v roce 1638 a za peněžitou náhradu 200.000 zlatých, jakož i za bezplatné odstoupení panství Štěkeň u Strakonic. Smlouva byla uzavřena roku 1647, avšak k uvedení knížete na lavici v říšském sněmu již, v důsledku jeho předčasného úmrtí, nedošlo. Jako první člen eggenberského rodu na lavici v říšském sněmu, v zastoupení svých nedospělých synů, zasedla až kněžna-vdova Anna Marie.

Jan Antonín z Eggenberka byl daleko méně výraznou osobností než jeho otec Jan Oldřich. Na panství Český Krumlov se, stejně jako jeho otec, trvale nezdržoval a pokračoval v hospodářské politice svého otce. Zemřel bez řádně sepsané závěti, což vedlo k několikaletým majetkovým sporům jeho synů Jana Kristiána a Jana Seyfrieda.

 

Přehled koupí jihočeských panství a statků

1636, 27. května

Dům v Českém Krumlově naproti panenskému klášteru:

* koupil Jan Antonín z Eggenberka od Jana Hagena ze Schwarzbachu za  

   1 700 kop grošů míšeňských

 

1636, 3. září

Statek Koroseky:

* koupil Jan Antonín z Eggenberka od města Českých Budějovic za 

   16 700 zlatých

 

1643, 2. září

Tzv. Chlumkovský dvůr v Křemži:

* koupil Jan Antonín z Eggenberka od Dionysia Chlumského za 500 kop

   grošů míšeňských

 

 

 

Zdroj:

www.encyklopedie.ckrumlov.cz/docs/cz/osobno_janzeg.xml

alois-sassmann.wz.cz/eggenberg.pdf