Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English

Obsah

Eleonora ze Schwarzenbergu, rozená princezna z Liechtensteinu (1812 - 1873)

Princezna Eleonora z Liechtensteinu se provdala za knížete Jana Adolfa II. ze Schwarzenberkgu ve Vídni roku 1830. 

Kněžna spolu se svým manželem podnikla několik cest do Anglie, kde jí učarovala majestátní gotická sídla tamní šlechty. Podle jejich vzoru nechala později přestavovat barokní zámek Hluboká (nákladná přestavba probíhala v letech 1840 - 1871). Kněžna byla dámou činorodou, která osobně spolupracovala na novogotické přestavbě hlubockého zámku - z předloh a katalogů vybírala řešení jednotlivých architektonických prvků a zařizovala jednotlivé obytné interiéry zámku. Kněžna Eleonora se rovněž zasloužila o výstavbu nové rodové hrobky v Třeboni (1873) na břehu rybníka Svět, v níž také jako první člen schwarzenberského rodu spočinula.

 

 

Zdroj:

Schwarzenbergové primogenitura 1790 - 1950                                       

Vydal NPÚ, ú.o.p v Českých Budějovicích náměstí Přemysla Otakara II. 34, České Budějovice                                                                   

Ediční řada Didactica, svazek č. 6, vydání první                               

České Budějovice 2009