Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English

Obsah

Adolf Schwarzenberg (1890 - 1950)

JUDr. Adolf Schwarzenberg byl posledním členem krumlovsko-hlubocké rodové větve. Narodil se roku 1890 na zámku Hluboká. Po absolvování gymnázia, jednoročním pobytu v Anglii a po vojenské službě, vystudoval práva na pražské Karlově univerzitě a zakončil je doktorátem roku 1914. 

Po narukování do I. světové války na blízkovýchodní frontě do zajetí, ze kterého se vrátil až v roce 1919. Po návratu do vlasti jej otec jmenoval generálním zplnomocněncem rodinného majetku. V období první pozemkové reformy vedl jednání se státním pozemkovým úřadem. Ačkoliv se mu podařilo zachovat jen část rodového majetku, dokázal ji přetransformovat ve vnitřně propojený a samostatně prosperující hospodářský celek, který byl mimo jiné znám péčí o své zaměstnance. Roku 1930 se oženil s Hildou princeznou z Luxemburgu a Nassau.

Dr. Adolf rád sportoval. Věnoval se jízdě na koni, fotbalu, automobilismu a šermu. Pod jeho patronátem byly na Hluboké pořádány mezinárodní šermířské turnaje.

Stejně jako jeho otec, děd i praděd byl i Adolf velkým milovníkem historie a archeologie. Se svou manželkou se účastnil archeologického výzkumu slovanského pohřebiště v polesí Staré Obory u Hluboké nad Vltavou.

V roce 1938 se Dr. Adolf ujal veškerého dědictví, byť jen na krátkou chvíli. Ještě v roce 1938 stačil na zámku v Českém Krumlově přijmout československého prezidenta Dr. Edvarda Beneše, avšak již v roce 1939 musel spolu s chotí Hildou uprchnout před Hitlerem do Švýcarska. Na schwarzenberský majetek byla v průběhu nacistické okupace uvalena nucená správa a 17. srpna roku 1940 byl zabaven gestapem. Adolfův bratranec Dr. Jindřich Schwarzenberg (1903 - 1965) byl internován v koncentračním táboře Buchenwald.

V průběhu II. světové války musel schwarzenberský pár emigrovat do USA. Na Kolumbijské universitě Dr. Adolf vystudoval filozofii a získal tak druhý doktorát. Po II. světové válce se vrátil do Evropy, avšak váhal s návratem do Čech, kde společenský život  stále více ovládali komunisté, a kde probíhal "boj o čtyři miliardy" (touto částkou byl oceněn schwarzenberský majetek). Dr. Adolf souhlasil s návrhem svých úředníků, aby z celého majetku byla zřízena nadace, jejíž zisk by plynul do pokladny Země české.

Roku 1947 byl přijat tzv. "Lex Schwarzenberg", kterým byl schwarzenberský majetek bez náhrady vyvlastněn ve prospěch Země české.

 

Zdroj:

Schwarzenbergové primogenitura 1790 - 1950                                       

Vydal NPÚ, ú.o.p v Českých Budějovicích náměstí Přemysla Otakara II. 34, České Budějovice                                                                   

Ediční řada Didactica, svazek č. 6, vydání první                               

České Budějovice 2009