Obsah

Zlatá svatba Schwarzenbergů na zámku na Hluboké

Kníže Adolf Josef a kněžna Ida obnovili svůj manželský slib po padesáti letech společného manželství v roce 1907. Byla to jediná zlatá svatba ve schwarzenberském rodě a zprávy o ní přinesly nejrůznější noviny a časopisy, jako například Jihočeský obzor, Český svět či rakouský Das Vaterland.

Oslavy zlaté svatby byly pojaty velkolepě a jejich přípravě byla věnována mimořádná pozornost. Místem konání byl zámek na Hluboké, který nechali v 60. letech 19. století přestavět rodiče "zlatého ženicha". Vše bylo pečlivě naplánováno na 3. a 4. června roku 1907 a připraven byl časový harmonogram, u nějž se předpokládalo, že bude přesně dodržen.

 

Pondělí 3. června 1907 - 10 hod. dopolední mše v zámecké kapli

* dopoledne přijímání blahopřání

* 12:30 snídaně v loveckém salonku

* 13:30 příjezd hostů z Vídně rychlíkem na stanici Hluboká

* 15 hod. příjezd hostů z Plzně osobním vlakem na stanici Hluboká

* 15 hod. bufet v ranním saloně

* 15 až 17 hod. přijímání deputací

* 17 hod. příjezd hostů z Prahy rychlíkem na stanici Zámostí

* 17 hod. čaj v ranním saloně

* 19:30 večeře v knihovně

* po večeři odevzdávání dárků

* 21 hod. ohňostroj a pochodňový průvod

 

Úterý 4. června 1907 - 8 hod. ranní tichá mše v zámecké kapli

* 8:30 až 10 hod. snídaně v lovecké síni

* 10:15 shromáždění k odjezdu do hlubockého farního kostela

* 10:30 slavnostní bohoslužby v kostele

* 12:45 shromáždění ve zbrojnici před odchodem na banket

* 13 hod. slavnostní banket v jízdárně, poté shromáždění v kuřáckém

   saloně

* 17 hod.aj v ranním saloně

* 19:30 večeře v knihovně

 

Ke slavnostní tabuli usedlo v jízdárně hlubockého zámku 91 oficiálních hostů. Oslav se zúčastnili všichni žijící členové rodiny, děti oslavenců se svými životními partnery a potomky a příslušníci rodin spřízněných sňatky dětí. Podle poznámek tehdejšího ředitele Schwarzenberského ústředního archivu dr. Antona Möratha patřili k nejvýznamnějším hostům princezna Terezie Bavorská (manželka prince Arnulfa Bavorského a sestra kněžny Idy), kterou doprovázel kníže Löwenstein-Wertheim, nejvyšší zemský maršál kníže Jiří Lobkovic s manželkou Annou (sestrou kněžny Idy), dědičný princ Jan Schwarzenberg, princ Jiří Liechtenstein a člen benediktinského řádu s řádovým jménem Ildefons. Meyi hosty byla také celá řada schwarzenberských úředníků, jako například ústřední účetní Bezecný, ředitel českokrumlovského velkostatku Müller, ředitel ústředního archivu Mörath, vrchní inženýr Hartenthal, třeboňský archivář Mareš, vrchní inženýr Sedláček, stavební ředitel Svoboda, ředitel velkostatku Hluboká Jaroschka a další. Přítomen nebyl nikdo z orlické větve Schwarzenberků.

Slavnostní oběd se sestával z těchto chodů: vývar, studený candát s tatarskou omáčkou, drůbeží krém s lanýži, srnčí hřbet se zeleninou, chřest s lyonskou omáčkou, bavorské vdolečky s jahodami, ovoce, desert. O podávaných nápojích prameny mlčí.

Při banketu hrála hudba s tímto programem: úvodní pochod z Wagnerova Tannhäusera, Fantasie z Pucciniho Toscy, úryvky z Čajkovského Evžena Oněgina, Potpourri z Lehárovy Veselé vdovy, divertimento z Massenetovy Manon a Slavnostní pochod z Griegova Sigurda Forsalfara.

 

Zdroj:

www.hss.barok.org/text-clanku.php