Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English

Obsah

Ida princezna z Liechtensteinu

(1839 - 1921)

Ida se provdala roku 1857 za svého bratrance knížete Adolfa Josefa ze Schwarzenbergu, s nímž měla v letech 1858 - 1873 devět dětí, které se dožily dospělého věku. Neobyčejně šťastné manželství se dočkalo zlaté svatby, která se slavila 4. června roku 1907. Kněžninou zálibou byl chov holubů, jemuž se věnovala především v Libějovicích. Přes léto se na tamním zámku starala také o smečku psů, určenou ke štvanicím, a ráda se účastnila loveckých zábav. Ida ráda a zručně vyšívala. Během svého života darovala množství obřadních rouch do patronátních a poutních kostelů. Nemalý význam přikládala rovněž charitativní činnosti. 

 

Zdroj:

Schwarzenbergové primogenitura 1790 - 1950                                       

Vydal NPÚ, ú.o.p v Českých Budějovicích náměstí Přemysla Otakara II. 34, České Budějovice                                                                   

Ediční řada Didactica, svazek č. 6, vydání první                               

České Budějovice 2009