Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English

Obsah

Kníže Adolf Josef ze Schwarzenbergu (1832 - 1914)

Jediný syn knížete Jana Adolfa II. ze SchwarzenberguEleonory, rozené princezny z Lichtensteinu.

Vystudoval filozofii a práva, a poté sloužil v armádě. JUDr. Adolf Josef se po sňatku s Idou z Lichtensteinu (1839 – 1921), v roce 1857, ujal správy libějovického a netolického panství, která mu otec postoupil. Kromě správy hospodářství, ve které ani zdaleka nadosahoval kvalit svého otce – neinicioval pokračující intenzivní průmyslový rozvoj rodové majetkové domény, inicioval zachovávání historických památek a spolupracoval na soupisech těchto památek vydávaných Českou akademií věd. Od roku 1867 byl poslancem na sněmu Království českého za své statky, a když byl zvolen poslancem říšské rady, vstoupil v roce 1879 do Českého klubu.

Spolu s kněžnou Idou oslavil 4. června roku 1907 na Hluboké, dosti okázalým způsobem, 50. výročí sňatku, první zlatou svatbu ve schwarzenberském rodě.

Zemřel roku 1914 na svém milovaném sídle v Libějovicích.

 

Zdroj:

Schwarzenbergové primogenitura 1790 - 1950                               

Vydal NPÚ, ú.o.p v Českých Budějovicích náměstí Přemysla Otakara II. 34, České Budějovice                                                                   

Ediční řada Didactica, svazek č. 6, vydání  první                              

České Budějovice 2009