Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English

Obsah

Eleonora Amálie z Lobkowicz (1682 - 1741)

Eleonora Amálie Magdalena rozená princezna z LobkovicByla dcerou knížete Ferdinanda Augusta z Lobkowicz a Anny Marie markraběnky z Baden-Badenu.

Roku 1701 se provdala za knížete Adama Františka Karla Eusebia ze Schwarzenbergu, avšak s manželem si příliš nerozumněla a knížecí pár žil dokonce několik let v odloučení. Teprve roku 1721 se manželé smířili před hrobem nově blahořečeného Jana Nepomuckého ve svatovítském chrámu. O necelý rok později se manželskému páru narodil následník rodu Josef I. Adam Jan Nepomuk. Od té doby byl Jan Nepomucký uctíván jako zachránce, ochránce a svatý patron schwarzenberské rodiny. Adam František dokonce přispěl, prostřednictvím svých společenských styků, k jeho svatořečení. 

Mezi oblíbené Eleonořiny činnosti patřily hony a společenské akce. Kněžna byla výbornou střelkyní, což dodnes dokazují lovecké trofeje na zámcích Hluboká a Vimperk.

Po smrti Adama Františka, který zahynul roku 1732 při lovu na jelena, proslula kněžna Eleonora nejen jako energická matka mladého následníka rodu, ale také svou zbožností a votivními dary na mariánská poutní místa (Svatá Hora u Příbrami, pražská Loreta, Kájov a jiné).

Až do své smrti v roce 1741 vykonávala poručnickou vládu nad schwarzenberským dominiem. Neradostný, těžkou nemocí poznamenaný konec života trávila zejména na zámcích v Českém Krumlově a na Ohradě.

 

 

Zdroj:

Schwarzenbergové 1615 - 1789                                                    

Vydal NPÚ, ú.o.p. v Českých Budějovicích náměstí Přemysla Otakara II. 34, České Budějovice                                                                   

Ediční řada Didactica, svazek č. 3, vydání první                               

České Budějovice 2009  

 

cs.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_August_z_Lobkowicz