Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English

Obsah

Kníže Adam František Karel Eusebius ze  Schwarzenbergu (1680 - 1732)

kníže Adam František karel Eusebius ze SchwarzenberkuSyn knížete Ferdinanda Viléma Eusebia ze Schwarzenbergu a hraběnky Marie Anny ze Sulzu, nastoupil vládu po svém otci ve věku 23 let.

V roce 1701 se oženil s Eleonorou Amálií Magdalenou, rozenou princeznou z Lobkowicz (1682 - 1741), se kterou splodil 1 dceru a 1 syna.

Adam František, po vzoru svého otce Ferdinanda Viléma, působil v císařských službách a v roce 1712 mu byl za zásluhy udělen Řád zletého rouna.

Kníže Adam František se stal v roce 1719 univerzálním dědicem majetků české větve Eggenberků, když po své tetě kněžně Marii Ernestině z Eggenberku, zdědil panství Český Krumlov. Nejen dědictvím po Eggenbercích, ale také systematickými nákupy statků, vytvořil rozsáhlou majetkovou državu v jižních a severních Čechách (na jihu čech mezi panství patřil např. Český Krumlov, Hluboká, Netolice, Prachatice, Volary, Vimperk, Orlík) o celkové plošné výměře 150 000 ha a připojil ji k územím drženým v Bavorsku, Rakousích a ve Štýrsku. 23. září roku 1723 získal titul vévody z Českého Krumlova, titul vévody krumlovského se vztahoval i na další vládnoucí členy rodu mužského pohlaví v dalších generacích.
 
Kníže Adam František patřil mezi nejvýznamnější postavy svého rodu, podporoval vědy a umění. Na jeho panstvích pracovali významní architekti (Antonín Herd, František Martinelli, Fischerové z Erlachu, Pavel Ignác Bayer), sochaři a malíři (Jiří Werle, Daniel Gran, Jan Jiří Hamilton). Adam František rovněž nakupoval obrazy (van Dycka, Rubense, Veroneseho) a rozšiřoval zámeckou knihovnu. Jako typický představitel barokního šlechtice věnoval náležitou pozornost rodové reprezentaci a své prezentaci, ke které patřilo založení granátnické gardy na Hluboké v roce 1705 a ražba mincí s jeho portrétem.
 
Kníže miloval lesy, ve kterých trávil mnoho času, byl náruživý lovec a láska k myslivosti se mu stala osudnou. Při honu na jeleny u Brandýsa nad Labem byl smrtelně zraněn ranou z pušky císaře Karla VI.. Zemřel tedy nešťastnou náhodou ve věku 52 let. 
 
 
Zdroj:

Schwarzenbergové 1615 - 1789                                                    

Vydal NPÚ, ú.o.p. v Českých Budějovicích náměstí Přemysla Otakara II. 34, České Budějovice                                                                   

Ediční řada Didactica, svazek č. 3, vydání první                               

České Budějovice 2009