Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English

Obsah

Linhart z Altenbergu

Linhart z Altenbergu (též Linhart z Aldenberku či Linhertt von Altennberg) byl kameník, který působil v Českém Krumlově a a pravděpodobně i v Praze a Sasku kolem roku 1520. Byl zřejmě jedním z prvních představitelů rané renesance na Panství Petra IV. z Rožmberka.

Znak Linharta z Altenbergu - klenba hlavní lodi kostela sv. Víta - město Český KrumlovV Českém Krumlově je Linhart doložen kamenickým znakem namalovaným na klenbě hlavní lodi kostela sv. Víta. Korunovaný renesanční štít nadepsaný česky "Linhart z Aldenberku" nese znamení kamenického kladiva uprostřed zdvihacích kleští (krepny). Štít se signaturou mohl fungovat nejen jako Linhartův osobní znak, ale zároveň také jako symbol náboženského bratrstva krumlovských kameníků a jejich cechmistra.

J. F. Hammerschmidt krumlovského Linharta z Altenbergu nejriticky spojil s klatovským škřidlářem Linhartem a pokládal jej za stavitele kostelů v Krumlově a Klatovech kolem roku 1422. Zpráva o klatovském škřidláři Linhartovi však pochází až z roku 1477, škřidlář (pokrývač) nemohl být architektem a krumlovský kostel byl dokončen po roce 1410 kameníkem Janem. Krumlovský Linhart z Aldenberku působil, soudě podle pokročilé renesanční formy jeho znaku, působil ve městě až na rozhraní 1. a 2. čtvrtiny 16. století. Vymalování znaku v kostele sv. Víta časově i věcně odpovídá opravě poškozené klenby, stanovišti bratrstva kameníků a především nástupu rané renesance do Krumlova.

Kaplanka - Horní č. p. 159 - město Český KrumlovPrůkopníkem rané renesance v Českém Krumlově byl stavitel tzv. Kaplanky, vybudované u kostela sv. Víta roku 1520 na náklady humanisty a rožmberského kancléře Václava z Rovného. Renesančně orientovaný stavitel Kaplanky vycházel z hutě královského kameníka Benedikta Rieda na Pražském hradě. Za předpokladu, že v době stavby Kaplanky zároveň opravil kostelní klenbu a reprezentoval kameníky působící při kostele, je s Linhartem z Altenburgu totožný. Odpovídá tomu i zpráva, podle které se týž stavitel (Linhertt von Altennberg) zúčastnil roku 1518 annaberského kamenického sjezdu řízeného Riedem. Také královská korunka použitá jako mluvící klenot  Linhartova znaku dokládá, že Linhart byl do Krumlova povolán z královské hutě.

Linhart v Krumlově působil současně s Hansem Gettzingerem a Ulrichem Pesnitzerem z Burghausenu.Je možné, že je totožný i s Linhartem přijatým roku 1534 v Praze. Vzhledem k úzkému vztahu kameníků z Podunají k pražské huti a Sasku je pravděpodobné, že krumlovský Linhart pocházel z téže kamenické hutě jako zhořelecký mistr Štěpán Aldenberg, někdejší učitel malíře, řezbáře, sochaře, kameníka a stavitele Brikcia Gauskeho, který se podílel kupříkladu na dostavbě chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře.

 

Odkazy

Literatura

  • VLČEK, Pavel. Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách. Praha: Nakladatelství Academia, 2004. ISBN 80-200-0969-8